Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 3/2018 - 8. marts 2018

Read in English (might be delayed)

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Oplysninger til brug for lønforhandlingerne 2018 på Science and Technology skal fremsendes senest d.15. marts 2018.

Har du spørgsmål om lønaftaler, lønkriterier og lignende, er du velkommen til at kontakte din forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Find din tillidsrepræsentant.

Har du spørgsmål i forbindelse med din nuværende løn, om hvilken forhandlingsgruppe du tilhører eller lignende, er du velkommen til at kontakte til lokale HR Partner. Find din HR Partner.

Lønforhandlingerne er afsluttet d. 31. maj i år, og lønforbedringerne er gældende fra den 1. april 2018.

Indgangsdørene aflåses

Grundet en meget ubehagelig og voldelig episode, hvor en person uden tilknytning til instituttet overfaldt en medarbejder, vil alle indgangsdøre være aflåst, så kun personer med adgangskort kan komme ind.

Vær forsigtig med, hvem du lukker ind på instituttet. Der hænger et billede af personen, som du IKKE må lukke ind, på opslagstavlen ved de studerende og ved sekretariatet.

Episoden er anmeldt til politiet, og hvis I ser personen ved instituttet skal I ikke konfrontere ham, men ringe til politiet.

Husk at melde fravær

Ved fravær/sygdom skal du informere sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk) og nærmeste leder pr. mail på første fraværsdag.

Når du er tilbage på instituttet, skal du sende en e-mail til sekretariat@geo.au.dk med oplysning om start- og slutdato for din fraværsperiode.

Ferie aftales med nærmeste leder og meldes til sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk).

Påskekonkurrence

De første 10, der læser dette og henvender sig i sekretariatet og siger ordene "pip gok påskeplim" har vundet et påskeæg.

medarbejdere

Carlette Blok started on February 5 her PhD on Microfacies and petrographic properties of the Danish Lower Cretaceous. Together with her supervisor Stéphane Bodin, she will be part of a larger group working this project, referred to as LOCRETA.

Torsten Hundebøl Hansen har været geoscience-studerende ved instituttet siden 2013, men er her i Januar startet på et 4-årigt PhD-projekt under Ole Rønø Clausen. Projektets foreløbige titel er ”Early Cretaceous tectonic evolution, paleogeography, deposition and redeposition in the Central Graben”, og udgør en del af et større forskningsprogram, Tight Reservoir Development, under Center for Olie og Gas – DTU (DHRTC). Mit arbejde kommer hovedsageligt til at bestå i tolkning af refleksionsseismiske profiler fra et bestemt område i den danske del af Nordsøen. Det er allerede gjort før, men med adgang til Mærsk Oils lækre og nyeste 3-D-data, computerkraft for uhyggeligt mange penge, samt Oles kyndige vejledning og evigt gode humør, er det planen, at jeg skal gøre det bedre end alle før mig. Simpelthen!

Når jeg ikke laver geologi, render jeg ofte rundt nede i skovene eller hænger ud på en klatrevæg.
Jeg glæder mig til fortsat at indgå som fast inventar nogle år endnu her på Geoscience. Hvis jeg ikke kan kendes ud fra billedet, kan man også kende mig på lyden af klipklappere, der klasker op i fodbalderne, når jeg går rundt indendørs. Vi ses!

Bent Vad Odgaard fratræder med udgangen af april måned 2018 sin stilling som lektor for at gå på efterløn pr. 1. maj. Bent vil fortsat have sin gang på instituttet, da han fortsætter som emiritus.

Jakob Steen Olesen er pr. 1. marts 2018 ansat projektøkonom til varetagelse af projektporteføljer på Geoscience.

Jakob har tidligere har været ansat i AU Regnskabsafdelingen og har også været udlånt til ST Økonomi til varetagelse af projektøkonomopgaver. Jakob stort kendskab til AU og har erfaring med regnskaber og projektporteføljer.

Kontor: Partnerkontoret (træffetider meddeles senere)
Email: jakob.steen.olesen@au.dk

Thue Bording er pr. 31. januar 2018 ansat som post doc ved HGG.

Marcello Giannuoli is a trainee from 1 March 2018 to 30 June 2018. I got my BSc in Geology in Bari, a sunny city in southern Italy, then went to Pisa, where towers lean, for a Master's degree in Geological Sciences and Technologies. From March to June, my home will be Aarhus, where I will be attending a traineeship on methods of palaeoceanographic research under Marit-Solveig Seidenktrantz supervision. "My idea of a five-star hotel is an insulated sleeping bag and a waterproof tent."

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 31. oktober 2018

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes