Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 4/2018 - 13. april 2018

Read in English (might be delayed)

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Lokalerokade

Hen over april og maj måned vil der være kontorrokader på instituttet. 

Alle medarbejder har modtaget en mail med tidsplan og kontorplaner samt praktisk information om flytning m.m.

Kommende begivenheder

 

 • Den 26. april, kl. 14-18                                  
  Forskningens døgn
 • Den 9. maj, kl. 9-17
  Geoscience dag  
 • Den 1. juni, fra kl. ca. 15.30                                                      
  Sommerfest
 • Den 17. - 20. juni
  AEM - Airborne Electromagnetics Konference. I Kolding

AU-foto på besøg – vi har brug for din hjælp!

Onsdag d. 2. maj fra 12-14 kommer AU-foto på besøg på instituttet. Formålet er at tage gode billeder på instituttet til brug til hjemmesider, trykt materiale osv.

Vi vil meget gerne have din hjælp til flg.
- Har du forslag til hvor/af hvad, der skal tages billeder?
- Har du undervisning mens fotografen er her, så vi kan komme og fotografere lokalet mens der er studerende tilstede?
- Har du nogle forsøg/øvelser/prøver, som foregår på det tidspunkt, og som kan vise hvad geoscience handler om, hvad vi arbejder med?
- eller vil du være behjælpelig med opsætning af noget sådan til lejligheden?

Vi hører gerne fra dig med både stort og småt pr. mail til sekretariat@geo.au.dk

Husk at rydde op

Vi har oplevet at folk ikke rydder op eller gør rent efter dem selv i køkkenet, så derfor husk at gøre det. Hvis I er i tvivl om hvor nogle af tingene skal stå, så spørg sekretariatet.

Vigtig information omkring arbejdsmiljø

Kemikalier:
Kemikalier i laboratorierne er blevet gennemgået med henblik på at overholde gældende regler for sikkerhed og kemikaliehåndtering. Dvs. kemikalier med gammel EU mærkning, eller hvor emballagen pga. alder udgør en risiko, er blevet kasseret.

Husk transport af kemikalier ifm. feltarbejde og togter kræver dokumentation udarbejdet af AU's sikkerhedsrådgiver. Kontakt CR for yderligere info.

Lockers:
Der er opsat lockers to steder i bygningerne: Specialestuderendes læsesal: 32 stk. til brugerne af rummet. Man skal selv skaffe hængelås. Derudover: Ud for det tidligere undervisningslab. (rum 1672-242): 16 stk. til studerende i forbindelse med undervisning.

Prøvemærkning:
Vi oplever ofte at prøver og ting bliver væk. Det er vigtigt, at kasser, poser, hylder/skabe eller eventuelt løse ting der står til opbevaring i depotrum, kølerum og laboratorier mærkes. Mærkningen skal som minimum indeholde navn, dato og kontaktoplysninger. Umærkede emner risikerer at blive flyttet, forlagt og risikerer at forsvinde.

Opdatering på lockout

Strejken udsættes til d. 22. april, og lockout udsættes til d. 28. april. Hvis forhandlingerne standses i løbet af den tid uden aftale, kan konflikterne starte efter 5 dage.

Vigtigt omkring ferie mens der er lockout

Du kan fortsætte ferien, der startede FØR konflikten, men du kan IKKE starte en ferie under konflikten.                                                   
Vær helt sikker på at din ferie er registreret korrekt. Alle medarbejdere skal møde på arbejde, når konflikten slutter. Hvis du ikke gør dette, kan du blive bortvist. I tilfælde af at du er på ferie, som ikke er registreret, forventes du derfor at komme på arbejde.

Ferieregistrering skal være i orden, og gerne en udskrift med leders signatur, hvis man har ferie hen over konflikten. Det samme gælder hvis man har aftalt at det er bestemte dage man arbejder hvis man er deltidsansat.
Man skal også have skriftlig aftale hvis man er i udlandet ved konfliktens ophør, og starter arbejdet der.

Samarbejde med Kinas Geologiske Undersøgelser

En delegation på højt niveau fra Kinas Geologiske Undersøgelser (CGS) besøgte den 10. april 2018 Aarhus Universitet. Under besøget underskrev AU og CGS en samarbejdsaftale.

På billedet ses Dekanen for Science and Technology, Niels Chr. Nielsen og vice-præsidenten for Kinas Geologiske Undersøgelser, Wang Yan udveksle underskrevne samarbejdsaftaler.                
                               
Værterne for besøget til var Institut for Bioscience og Institut for Geoscience. Videnskabsfolk fra Geoscience præsenterede deres forskning indenfor områder som er dækket af samarbejdsaftalen (f.eks. remote sensing og machine learning, multiple uses of air-borne TEM, energy storage in hot rocks  ...).

Vi forventer at der bliver udviklet flere fælles forskningsprojekter som en del af denne overordnede samarbejdsaftale med deltagelse af flere forskere fra Geoscience.

Hvis du vil vide mere så kontakt: Thomas Nielsen (thomas.nielsen@geo.au.dk)

Begrænset IT d. 21. - 22. april 2018

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 21. – 22. april 2018. Arbejdet er nødvendigt for at sikre medarbejdere og studerende en høj driftsstabilitet og IT-sikkerhed.

I hele weekenden kan man benytte AV-udstyr lokalt i auditorier og undervisningslokaler, og man kan arbejde lokalt på sin computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet.

Overordnet plan for servicearbejdet
• Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 18.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på mange IT- og telefoniservices på grund af systemopdateringer.
• Søndag er der på nuværende tidspunkt ikke planlagt driftsforstyrrende aktiviteter.
• Se en detaljeret plan for arbejdet på driftstatus.au.dk.
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til driftstatus.it@au.dk
 

Længere sagsbehandlingstid i HR

Vigtig information fra ST HR:

Som I alle ved, så har ST HR fået færre ressourcer og p.t. er der længerevarende fravær i afdelingen med kun en delvis vikardækning (barsel og sygdom). Hertil kommer to nye ekstra opgaver med en eventuel konflikt (OK18) og udrulning af god praksis vedr. persondata. I tillæg til dette mærker vi en generel stigning i antallet af rekrutteringer siden starten af 2018 blandt andet pga. flere store bevillinger.
I forbindelse med en eventuel kommende konflikt efterspørger flere forskere en hurtigere rekruttering, men det er desværre ikke muligt pga. det store volumen i antal ubehandlede sager (rekruttering, ansættelser, forlængelser mv.).

Det betyder, at der er et rigtig stort arbejdspres på ST HR, som løbende modtager rigtig mange sager fra jer, og som de er nødt til at prioritere benhårdt, så de vigtigste klares først.

Opgaverne prioriteres i nedenstående rækkefølge og med prioritering ift. startdato af ansættelsen eller udløbet af igangværende ansættelse ved forlængelse:

1. Ansættelse udlændinge ikke EU/EØS borger
2. Forlængelse udlændinge ikke EU/EØS borger
3. Ansættelse EU/EØS borger
4. Alle andre sager

For at sikre ro til sagsbehandlingen bedes I undlade at rykke via mail eller telefon for status på jeres sager.

Forskerophold ved amerikanske eliteuniversiteter

Innovation Center Denmark, Silicon Valley, har på vegne af The Danish Agency for Science and Higher Education for nylig åbnet for næste runde af ansøgninger om stipendier på tre topuniversiteter i USA: SUNCAT ved Stanford University, CITRIS at UC Berkeley og MIT.

Stipendierne er en mulighed for ph.d.-studerende, postdocs og professorer at modtage et finansieret ophold i USA, mens de forsker på et verdensklasse universitet.
Forskningsområder dækker en række forskellige felter fra engineering over telehealth til droner og iværksætteri, afhængigt af programmet.

Du kan læse mere om programmet og ansøgningsprocessen i de specifikke ansøgningsrunder, som du kan få adgang til via følgende link:

https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2018/forskerophold-ved-amerikanske-eliteuniversiteter

Bibliotekets services

I forbindelse med overdragelsen af biblioteksfunktionen til Det Kongelige Bibliotek er der forhandlet en aftale om fremtidige serviceydelser fra biblioteket til ST. Der er nu lagt en nyhed om aftalen op på ST’s web.

Linket er: Ny aftale om bibliotekets service

Nyt fra Personaleforeningen

Kære kollegaer. Fredag den 1. juni fra kl. ca. 15:30 inviterer personaleforeningen til den første sommerfest på Geoscience. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Medlemmer af personaleforeningen får rabat (du kan indmelde dig i Personaleforeningen ved at skrive en mail til PIGA@geo.au.dk – så sender vi en Indmeldelsesblanket).

Information om aktiviteter, menu m.m. til festen følger snart.

Vi glæder os til at feste med jer! 

medarbejdere

Christoffer Karoff udnævnt til medlem af Copernicus Academy

Christoffer Karoff, lektor på Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, er af Europa Kommissionen, blevet udnævnt til det første danske medlem af Copernicus Adacemy.

Copernicus er Europa Kommissionens program for at etablere en Europæisk kapacitet for jordobservationer. Copernicus bliver betjent af et sæt af dedikeret satellitter (Sentinel familien) og en række bidragende satellitter. Sentinel satellitterne er specielt designet til at imødekomme efterspørgselen fra brugerne af Copernicus. Siden opsendelsen af Sentinel-1A i 2014 har EU iværksat en proces til at opsende en konstellation af næsten 20 satellitter inden 2030.

Copernicus Academy forbinder europæiske universiteter, forskningsinstitutter, handelshøjskoler og både private og ikke-statslige organisationer. Målet med netværket er at udvikle foredrag, workshops og kurser samt undervisningsmateriale til at klæde den næste generation af forskere, videnskabsfolk og entreprenører på til at udnytte Copernicus data og informationer til deres fulde potentiale.

Det er håbet, at Christoffer med udnævnelsen kan kickstarte brugen af data fra Copernicus på Aarhus Universitet generelt og Institut for Geoscience i særdeleshed.

Krishna Maria Olsen er pr. 12. april ansat som sekretær på Institut for Geoscience.

Jeg afsluttede min kandidat i Klassisk Arkæologi i 2013. Siden da har jeg taget en HGS og derfra fik jeg en kontorelevstilling i Bygningsservice og HR ved Science and Technology.

Muhmmad Ayoub Khan from Pakistan is a guest PhD student for 6 months in Geoscience Department, Aarhus University.

I am doing my research work on the "genesis of economic mineral deposits from Zhob Valley Ophiolite, Pakistan. Zhob Valley Ophiolite contains three ophiolitic bodies like Khanozai Ophiolite, Muslim Bagh Ophiolite and Zhob Ophiolite. These bodies host several economic mineral deposits like chromite, copper, manganses , magnesite, and Iron deposits along with various kinds of gemstones. I am working on the genesis of chromite, copper and managnese deposits. I will study the mineralogy and geochemistry of these deposits. i will use micro-XRF and LA ICPMS to obtain data for my PhD research project.

Jarl havde sidste dag på instituttet d. 31. marts 2018. Der er pt. ikke planer om at genbesætte stillingen.

Udvalg/referater

Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • LAMU (nyhedsbrev om den nye arbejdsmiljøorganisation)

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 31. oktober 2018

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes