Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 8/2018 - 20. august 2018

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

RejsUd

 

Husk at:

• Rejser foretaget i perioden 1.-21. august 2018 skal ikke afregnes, før RejsUd åbner den 21. august.

• Nuværende brugere i AURUS får tilsendt nyt brugernavn og adgangskode i ugen op til 21. august.

• Der er åben for tilmeldinger til intromøder i RejsUd (klik på linket forneden).  

Mere info om RejsUd findes her:

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/rejsud/

Kommende begivenheder

 

 • Den 24. august                                                 
  ST Summerhangout
 • Den 12. september
  Hamed Sanei`s indsættelse                   
 • Den 14. september
  Student/Research Group Matchmaking Event
 • Den 26. september
  NEWSPACE DAY workshop

Hamed Sanei`s indsættelse

Husk at tilmelde jer på dette link inden d. 30. august 2018:

https://auws.au.dk/2018TOTAL_chair_inauguration

Student/Research Group Matchmaking Event

Tilmelding til Student & Research Group Matchmaking Event

Fredag d. 14. September 2018 kl. 14-17 afholder instituttet Student & Research Group Matchmaking Event.

Formålet med arrangementet er, at studerende skal få indsigt i hvad de forskellige grupper ved Geoscience laver og evt. finde en vejleder til et bachelor- eller et kandidatprojekt.
Vi holder arrangementet i Geoscience’s foyer, hvor de deltagende forskningsgrupper medbringer en poster som handler om gruppens aktiviteter.

Tilmelding senest d. 1. september 2018 på dette link: http://events.au.dk/StudentResearchGroupMatchmaking2018

Arrangementet afholdes i samarbejde med Kemi, iNano og Fysik og Astronomi, som har holdt det med stor success gennem flere år.

For yderligere spørgsmål kontakt Christoffer Karoff.

NEWSPACE DAY workshop

Tilmelding til Newspace Day workshop

Nye muligheder i rummet

Onsdag d. 26. september 2018 fra kl. 9-16 er Institut for Geoscience sammen med en række andre partnere vært for et stort arrangement på Godsbanen. Dagen er dedikeret til at øge brugen af rummet blandt studerende og forskere på Aarhus Universitet og blandt private virksomheder.

På Godsbanen vil vi blandet andet afdække nogle af de muligheder, der ligger i den såkaldte Newspace bevægelse, som er kendetegnet ved hurtigere, bedre og billigere adgang til rummet.  Dette inkluderer private rum-initiativer som SpaceX, frit tilgængelige services som Copernicus programmet og brugen af ultra billige micro-satellitter.

Som hovedtaler kommer Chris Boshuizen, som er en af grundlæggerne bag firmaet, Planet.
Planet har en flåde af 175+ CubeSats, der dagligt leverer billeder af alle steder på Jorden med en opløsning på mellem 72 cm og 3 m. Der vil også være præsentationer fra bl.a. ESA, Terma og GomSpace.

Tilmeldingen inkluderer gratis kaffe og frokost, men der er kun 100 pladser som fordeles efter først til mølle-princippet. Jeg vil derfor varmt anbefale alle studerende og forskere på Geoscience med interesse for rummet om at tilmelde sig hurtigst muligt.

Tilmelding samt mere information kan findes på: http://geo.au.dk/forskning/konferencer-foredrag-og-workshops/kommende-workshops/newspace-day/

Frist for tilmelding er d. 12. september 2018.

For yderligere spørgsmål kontakt Christoffer Karoff.

Persondata

Ny rammeaftale

Så er den nye rammeaftale på laboratorievarer (plast, glas m.m.) klar til brug på AU`s hjemmeside. Se link med følgende kategorier:

Celledyrkningsprodukter
Diverse rør
Pipettespidser
Glas produkter
Andre plastprodukter
Andre laboratorieprodukter
Mikroskopi

Rammeaftalen har en varighed på 4 år og er lavet i samarbejde med Syddansk Universitet samt en stor brugergruppe på AU.

Indkøb kommer rundt på de forskellige institutter og holder infomøde om aftalen i september og oktober.

For yderligere spørgsmål kontakt Lasse Krongaard (lak@au.dk)

Opdatering af hjemmeside

Ann og Krishna er igang med at opdatere vores hjemmeside.

Vær forberedt på, at vi kontakter nogle af jer i forbindelse med nye tekster til hjemmesiden.

Tjekliste ved nye ansættelser

Der er lavet en tjekliste for ansættelse af nye medarbejdere.

Dette er ikke kun en hjælp for jer, men også os i sekretariatet, så vi kan være på forkant med de praktiske ting, som f.eks. at tilføje de nye medarbejdere til nyhedsbrevet og mailinglisterne.

Hvis I har nogle tilføjelser til tjeklisten, så venligst kontakt Krishna.

Tjeklisten kan findes her

 

Skabeloner til dørskiltene i 1670-1675

Krishna har sendt mails rundt med en skabelon til jeres dørskilt, som I skal hænge op.

Hvis der sker ændringer, så må I meget gerne hjælpe os ved selv at opdatere skiltene.

 

Forsker fra Geoscience med i DR

De danske brevduer trives ikke i denne varme

Chrsitoffer Karoff forklarer hvorfor til DR:

http://geo.au.dk/profil/aktuelt/nyheder/artikel/artikel/de-danske-brevduer-trives-ikke-i-denne-varme/

PIGA fredagsbar

Kære kollegaer

Det ser ud som om sommeren ligger bag os og vi kan se frem til et mere klassisk "dansk efterår" - men vi kan håbe at blive behageligt overrasket.

Personaleforeningen - PIGA - planlægger fredagsbar de følgende dage:

Fredag ​​07 september - START OP Staff Lounge med øl, vin, sodavand, chips og Pub Quiz (med en god præmie til det vindende hold).

Fredag ​​05 oktober - Hvis nogen har en ide til et tema / gerne vil organisere Staff Lounge, så kontakt Thomas Nielsen, og du kan diskutere budget osv.

Fredag ​​02 november - Hvis nogen har en ide til et tema / gerne vil organisere Staff Lounge, så kontakt Thomas Nielsen, og du kan diskutere budget osv.

(Fredag ​​den 7. december - vi forventer, at afdelingens julefrokost vil blive afholdt denne dag for at undgå sammenstød med AGU-mødet i Washington den 10.-14. December).

Fredag ​​14. december - Staff lounge med glögg, jule øl, julesmåkager og muligheden for at lave traditionelle danske juletræsdekorationer.

Hvis du ikke er medlem af personaleforeningen, kan du sende en e-mail til: PIGA@geo.au.dk.

Velkommen tilbage efter sommerferien

Thomas Nielsen
Formand, PIGA
Thomas.nielsen@geo.au.dk

Nye medarbejdere

Anders Dahlin er pr. 1. august 2018 ansat som forskningsassistent på Geoscience tilknyttet Stéphane Bodin.

Jeg blev færdig med min kandidatgrad her på instituttet i juni 2018. Jeg skrev speciale omhandlende kystnære pockmarks i den vestlige del af Limfjorden med Katrine J. Andresen som vejleder på SeisLab. Nu glæder jeg mig til at fungere som forskningsassistent ved sedimentologi-gruppen og skal også bruge tid på at skrive en artikel ud fra mit arbejde med mit speciale sammen med Katrine.

 

Tine L. Rasmussen, professor i paleoceanografi og –klima ved UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø skal være gæsteforsker ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet i et år (September 2018 til Juli 2019).

Hun skal bla arbejde sammen med professor Marit-Solveig Seidenkrantz om marine kerner fra den nordøstgrønlandske shelf og med lektor emeritus Erik Thomsen om transfer funktioner for temperaturudregninger baseret på bentiske foraminiferfaunaer.

Vivi Kathrine Pedersen tiltrådte pr. 1. august 2018 stillingen tenure track adjunkt ved instituttet.

Vivi er uddannet fra Institut for Geoscience, AU, med en bachelor i Geologi og en kandidat i Geofysik. I 2011 blev hun tildelt en ph.d.-grad i Geoscience fra samme sted, bland andet på baggrund af sine studier af global topografi og indflydelsen af glacial erosion på højden af bjerge.

Siden da har hun arbejdet som postdoc ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Her har hun blandt andet arbejdet med numerisk modellering af overfladeprocesser og geodynamisk modellering, for at forstå den topografiske udvikling af de norske fjelde.

Ved AU vil Vivi arbejde på projektet EROSIVE. Dette projekt vil kombinere havniveau- og isskjoldsmodellering med empiriske erosionsrater fra kosmogene nuklider. Projektet giver mulighed for at simulere udviklingen af det Skandinaviske isskjold og kvantificere vekselvirkninger mellem ændringer i Jordens overflade, isskjoldes dynamik og havniveau.

Projektet finansieres af et Marie Skłodowska Curie Fellowship samt en VILLUM Young Investigator bevilling til Vivi Kathrine Pedersen.

I kan finde Vivi i bygning 1671, kontor 113.

English version

Due to time pressure this newsletter will not be translated in English. Use Google Translate or contact the Secretariat for help.

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 31. oktober 2018

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes