Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 9/2018 - 26. september 2018

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Evakueringsøvelse

 

Arbejdsmiljø: Evakueringsøvelse 2018

AU kræver, at der holdes årlige evakueringsøvelser.
I uge 40 holdes en evakueringsøvelse på Geoscience (1120 og 1670-1675). Det betyder, at alarmen vil ringe og at ALLE skal forlade arbejdspladsen og gå stille og roligt ud til samlepladsen.

Det er vigtigt, at nogen tager ansvar når alarmen ringer og tager de gule og orange veste på, og følger instruktionerne på de tilsvarende vejledninger i evakueringsmappen, som hænger på hver etage/område.

På forhånd tak for jeres samarbejdsvilje til øvelsen.

For mere info om beredskab

Kommende begivenheder

 

 • Den 26. september                                                 
  NEWSPACE DAY workshop, kl. 9-16 
 • Den 28. september
  Sensommerfest
 • Den 25. oktober
  Stormøde om Campus 2.0, kl. 11-12.30                   
 • Den 2. november
  J
  ob-dag (karriedag for de studerende), kl.12.15-16
 • Den 30. november
  Julefrokost

Nyt om ST Uddannelse

Maiken Dazelle Nielsen kommer ikke til at sidde fysisk på Geoscience og man kan derfor ikke længere træffe en person fra ST Uddannelse på instituttet. 

Vedr. barsel

Skriv til Specialistteamet i ST HR: HR.ST.Team.Specialist@au.dk

Husk at sætte sekretariatet på som cc: sekretariat@geo.au.dk

Vedr. sygdom og ferie

Skriv til sekretariatet: sekretariat@geo.au.dk.

Ved længerevarende sygdom skal Specialistteamet kontaktes: HR.ST.Team.Specialist@au.dk. Ph.D`er skal i dette tilfælde kontakte GSST. Husk at sekretariatet skal på som cc.

Stormøde om Campus 2.0

ST afholder tre stormøder, hvor du kan høre mere om Campus 2.0 og fakultetets bygningsplaner.
Møderne er for alle interesserede studerende og medarbejdere.

Læs mere om stormødet her

Erhvervsph.d. ordningen

Der gøres opmærsom på, at Innovationsfonden har tilrettet deres retningslinjer gældende fra 6. juli 2018. Det betyder bl.a., at tilskuddet til universitetet nu er det samme uanset fagområde og projekt, nemlig 360.000 kr. inkl. overhead. Det har betydning for folderen.

I kan læse folderen på dansk og engelsk.

Tillykke til Stergios Misios

VILLUM FONDEN har med programmet VILLUM Experiment netop bevilget 100 mio. kr. til 53 dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningseksperimenter.

Heriblandt 8 projekter fra AU og bevillinger på i alt mere end 15 mio. kr.

Stergios Misios har fået bevilliget 1.893.314 kr. med projektitlen "Environmental consequences of solar cosmic rays". Hans ansættelse som post doc har været delt mellem AU og Oxford University. Fra sommeren 2019 vil han kun være tilknyttet AU.

RejsUd

Hvis denne nedenstående fejlmelding dukker op i RejsUd, så er fejlen meldt til vores leverandør af programmet. Vi har ikke fået en tilbagemelding på hvornår det bliver løst. Prøv derfor løbende i løbet af dagen.

5 hurtige - Til din leverandør

Husk at alle 5 punkter skal med når du bestiller noget.

 

Hawk installation

Torsdag, fredag og lørdag i uge 36 blev der arbejdet hårdt i 1674-138 på, at installere Hamed Sanei’s ny-indkøbte Hawk pyrolyse instrument fra Wildcat Technologies. Instrumentet kan bl.a. bestemme:

• S1 (tilgængelig olie)
• S2 (potentielle kerogener)
• Tmax (modenhed)
• S3 (organisk CO2)
• TOC (total organisk kulstof)
• CC (kulstof fra carbonater)

Tak til Kenneth, Willy, Rasmus, Trine og Marianne for at være fleksible!

/Charlotte.

Foto: Geoscience

Forskere fra Geoscience i medierne

Politiken havde brugt en hel forside på en historie om hvordan teknologi, oprindeligt udviklet på Aarhus Universitet i HydroGeofysik Gruppen, nu bruges til kortlægning af vand og mineraler over hele verden. Artiklen er desværre kun for abonnementer og kan hentes her.

Hvis man gerne vil se artiklen, kan man henvende sig til sekretariatet på Geoscience, sekretariat@geo.au.dk

Esben Auken var med i P1 redder verden med temaet "vand og sanitet". Hør udsendelsen her.

Foto: David Egholm

Katrine Juul Andresen er med i det nyligt færdige Geocenter projekt "Sedimentary processes in the Arctic Ocean: tectonic, oceanographic and climatic implications”.

I projektet er der blevet kortlagt en række sedimentære strukturer såsom sedimentskred, sedimentrygge og kanaler, der kaster lys over nogle af de geologiske processer, som har været dominerende i det Arktiske Ocean langs Lomonosov Højderyggen og i Amundsen Bassinet.

I kan se mere om projektet i denne video på Underground Channel

 

Figur af Lara Perez. Overblik over de tilgængelige akustiske og seismiske data anvendt i projektet.

Nye medarbejdere

Mette Møller Larsen er 16. august ansat som forretningscontroller for Geoscience. Hun varetager derudover også eksterne projekter for Science Museerne og Dekanatet.

Mette kommer fra en stilling som Business Controller hos Salling Group, og er uddannet Cand. Mag. i spansk og driftsøkonomi fra AU.

 

Longying Xiao is a graduate of geophysics, mainly did some electromagnetic modelling in connection with anisotropic media before. Now my PhD project is still related to EM numerical simulation but in time domain.

Lichao Liu starts his Postdoc in Hydrogeophysics Group from September.     

He just submitted his PhD thesis at Aarhus University. During his PhD, he developed the nuclear surface magnetic resonance (NMR) instrumentation and researched on the signal processing techniques aiming at improving the parameter estimate in surface NMR investigation. In the Postdoc, he will work on the DC/IP instrumentation.

Yaser Noorian started his work on Sep. 15 at the Aarhus University as a guest researcher from Iran. He is working on the Persian Gulf sediments in order to reconstruct paleoclimate and environmental change under the supervision of Marit-Solveig Seidenkrantz at the department of Geoscience.

English version

Due to time pressure this newsletter will not be translated in English. Use Google Translate or contact the Secretariat for help.

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 31. oktober 2018

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes