Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 10/2018 - 25. oktober 2018

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

MUS samtaler

 

MUS samtalerne starter medio oktober.

Temaet er "Din trivsel på instituttet og Aarhus Universitet"

Kommende begivenheder

 

 • Den 25. oktober
  Stormøde om Campus 2.0 i Aulaen, 1412-129B, kl. 11.45-13.15    
 • Den 2. november                                                 
  J
  ob-dag (karrieredag for de studerende), kl. 12.15-16
 • Den 30. november
  Julefrokost               

Lønkriterier for TAP

Følgende lønkriterier er blevet besluttet:

1. Særlig aktiv og effektiv udførelse af normale arbejdsopgaver
2. Særlig aktiv deltagelse i udvikling af arbejdsområdet, f.eks. nye og effektiviserede arbejdsgange
3. Specielt god kollega: opmærksom, hjælpsom og interesseret
4. Ekstra stor vilje til/Høj vidensdeling mellem kolleger
5. Forudseende i sikring af kontinuitet i arbejdsprocesser så  arbejdspladsen ikke mister viden
6. Særligt konstruktiv og løsningsorienteret

Udenlandske gæster over 2 uger

Gæster som er her hos os i mere end 2 uger skal registreres i medarbejderstamkortet.

Når du får en gæst skal du derfor sende flg. oplysninger om gæsten til sekretariat@geo.au.dk:

- Navn
- Fødselsdato
- Nationalitet
- Ankomst- og afrejsedato
- E-mail

Vær opmærksom på om din gæst har en gyldig opholds-/arbejdstilladelse. Er du i tvivl kontakt Inge Aachmann Pedersen på International Center.

Meld derfor ind til sekretariatet i god tid hvis du får en gæst.

Gæster, der besøger instituttet i 3 mdr. eller mere vil blive kontaktet af sekretariatet med henblik på præsentation i nyhedsbrevet.

Kørsel i tjenestebil

Vores tjenestebil må kun anvendes til tjenesterelaterede formål. Det betyder at kørsel til og fra hjemmet IKKE er tilladt.

Læs mere her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/koersel/koersel-i-tjenestebil/

Parkering på Geoscience på Høegh-Guldbergsgade

AU vil stramme op for parkering uden for bås og vil nu give bøder til ulovligt parkerede biler. Det sker efter, at det er blevet konstateret, at der er flere biler, der parkerer uden for p-bås på p-pladsen. Det kan medføre, at der ikke er adgang til de to gashuse eller containeren.

Den smalle bås, ved trappen ned til parken, er ikke en p-plads, men gangsti til trappen. Traileren skal parkeres mellem den smalle bås og gashuset (den skal ikke skal stå ved containeren og spærre).

Bøder for ulovlig parkering vil IKKE blive refunderet.

Stormøde om Campus 2.0

ST afholder tre stormøder, hvor du kan høre mere om Campus 2.0 og fakultetets bygningsplaner.
Møderne er for alle interesserede studerende og medarbejdere.

Fos os vil det være d. 25. oktober kl. 11.45-13.15 i Aulauen på Nordre Ringgade 4, 1412-129B.

Læs mere om stormødet her

Nøglepolitik til studentermedhjælpere

Hvis du har en studerende som skal have en nøgle til laboratorier eller værksteder skal den studerende først udfylde en blanket sammen med en laborant, hvor der bliver specificeret hvilke kemikalier, instrumenter, m.m. han/hun kommer til at arbejde med.

Blanketten skal underskrives af laboratorielederen (Charlotte Rasmussen), sekretariatet og den studerende, før den studerende kan få udleveret en nøgle.

Print til boks/secure print

Husk at sætte "print til boks/secure print" til på jeres computere, så vi undgår papirspild.

I kan læse hvordan her: https://medarbejdere.au.dk/administration/it/print/

På engelsk: https://medarbejdere.au.dk/en/administration/it/print/

Vores printer er en Xerox.

Dør til printerrummet i 1672-129

Døren til printerrummet i 1672 må kun være åben mellem 7-16.

Herefter skal døren være lukket, så husk at smække døren når du går fra printerrummet efter kl. 16.

Lokalekalender for 1670-1675

Sekretariatet har lavet en kalender over fælleskontorerne i 1670-1675. Hvis I skal have en gæst/ny medarbejder kan I hurtigt gå ind i kalenderen, og se om der er ledige pladser i den periode vedkommende er her.

I kan ikke rette i kalenderen, så henvend jer til sekretariatet og fortæl hvor I ønsker at gæsten/medarbejderen skal sidde, og i hviken periode, så finder vi en plads til dem.  

Når du søger efter lokalerne i kalenderen, så start med at skrive 1671, så dukker de op. De hedder allesammen "fælleskontor".

PIGA Ud af huset Staff Lounge

Ølsmagning og Hygge på Hantwerk

Personaleforeningen (PIGA) organiserer et besøg til Hantwerk Bar og Restaurant fredag 9 november kl 15:00 - ?? (vi mødes kl 15:00 i Kaffestuen og går sammen til Hantwerk, som ligger v. Lystbådehavnen, her starter programmet kl 15:30).

På Hantwerk vil brygger Michael introducere os til bryggeriet Humlelands historie og organisere en smagning for os (7 forskellige øl).
De laver fin mad på Hantwerk, så hvis du har lyst til at hygge med dine kollegaer efter smagningen, så er der fin mulighed for dette (for egen regning).

Det koster 200 kr per deltager. PIGA støtter arrangementet med 100 kr per PIGA medlem. Betaling (og bindende tilmelding) er til PIGAs MobilePay nummer (32721) senest mandag 5. november – skriv ”Hantwerk” i overførslen.

Hvis du endnu ikke er medlem af PIGA, men gerne vil være med, så find Thomas N eller Gülnur, så kan de hjælpe dig med at blive medlem af PIGA.

AIAS fellow

Associate professor, Jennifer Galloway fra Dept. of Earth Sciences i Carleton University, Canada starter hos os i februar 2019 og er her i 1 år. 

I kan læse mere om hende her: http://aias.au.dk/aias-fellows/jennifer-galloway/

 

Nye medarbejdere og gæster

Rune Ellerup Kraghede er pr. 20. september ansat som videnskabelig assistent ved HGG.  

Martin Autzen er ansat som post doc pr. 1. oktober på Risø ved Jan-Pieter Buylaert.

Dr Arka Rudra has recently joined Professor Sanei’s Lithospheric Organic Carbon (LOC) group in the Department of Geoscience as a Postdoctoral Fellow and the Scientific Laboratory Leader.

He received his Ph.D. from the Indian Institute of Technology (IIT), Bombay, India. He is an organic geochemist with a wide range of interests and expertise in the molecular geochemistry. He has applied the biomarker-based proxies to characterize the Cenozoic petroleum systems of India. His research interests also lie in the fields of chemotaxonomy of ambers and molecular paleontology.

In his two years Post Doctoral Fellowship, he will be working on the applications of organic petrology and geochemistry and mineralogy in the wide range of hydrocarbon systems.

Bo Zhang started september 18 as a post-doctoral of Geoscience. He will do some research on 3D EM forward modelling and inversion.

You can find him in office: 1120-325.

 

Elnaz Khazaei graduated in master degree of sedimentology and sedimentary petrology from Iran in 2016.

She started her research internship at the center for past climate studies, department of Geoscience, Aarhus University in order to learn new methods in this kind of studies from October 1th.

Henrieka Detlef is originally from Germany, but lived in the UK for the past 4 years to finish her PhD at Cardiff University. Her PhD focused on ocean-sea ice and ocean-land ice interactions in the Bering Sea across the Mid-Pleistocene climate transition using both organic and inorganic geochemical proxies.

At Aarhus University she will be working with Christof Pearce to establish the new biomarker laboratory and to reconstruct sea ice conditions around Greenland across the late Quaternary.

Kai Feng is a Guest Ph.D. student from China and will carry out his research, under the supervision of the Assoc. Prof. Thomas Ulrich, at the Department of Geoscience form October 2018 to September 2019.

He is working towards his Ph.D. project at the Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences (IGGCAS), focusing on the ore genies, detailed mineralized process and fluid evolution of Jiaodong gold deposits (with > 4000t Au reserves ) in the Eastern China, via a series of  micro-analytical techniques.

Kaziwa Mohammadi er en 25-årig nordmand som er flyttet til Aarhus for at tage sin kandidatuddannelse.

Hendes speciale omhandler kortlægning af ”pockmarks” observeret i Den Danske Centralgrav, og analyse af disse gennem 3D-seismik. Her har hun haft fokus på at præsentere de store datamængder visuelt på en måde der understøtter den geologiske fortælling for oprindelsen af disse.

Hendes arbejde som forskningsassistent ved AU kommer hovedsageligt til at bestå i at assistere Associate Prof. Stephane Bodin og medlemmer i den sedimentologiske forskningsgruppe. Hendes primære opgaver vil være at udføre stenknusning for geokemisk analyse, decarbonering af pulveriserete prøver, felt arbejde og diverse administrativt arbejde.

Kaziwa Mohammadi beskriver sig selv som lidt en typisk nordmand, med interesser som at vandre i smuk natur, sejle i kajak og være sammen med andre mennesker.

 

Mériadec Le Pabic got his Master degree in Oceanography in summer 2018. 

He was invited by Marit-Solveig Seidenkrantz to continue his learning in a research domain within of the University of Aarhus for 6 months.

English version

Due to time pressure this newsletter will not be translated in English. Use Google Translate or contact the Secretariat for help.

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 31. oktober 2018

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes