Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 11/2018 - 26. november 2018

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Ny HR procedure

 

Pr. 1. november er en ny HR procedure ved ansættelse af nye medarbejdere/gæster osv. trådt i kraft. Den nye procedure er, at ansvaret for oprettelse/forlængelse og afmelding ligger ude på institutterne.

I praksis betyder det, at vi på instituttet selv skal oprette/forlænge personer i MSK (medarbejderstamkortet) og i andre systemer samt uploade alle dokumenter i Workzone. Da en ansættelse godt kan være en længere proces og der kan være mange data og dokumenter at holde styr på, så er det meget vigtigt, at I også sender alt materiale til sekretariatet når I sender til HR!

HR kan stadig kontaktes for rådgivning i forhold til konkrete sager (når sagen er startet op fra instituttet).

Husk som altid, at det er en god ide, at være ude i god tid ifm. ansættelser ligesom du skal have ok fra din projektøkonom ift. finansieringen.

 

Kommende begivenheder

 

  • Den 30. november
    Julefrokost               

Har du nogle gode billeder til vores Facebook side?

Vi er igang med at opsætte en Facebook gruppe for instituttet og derfor vil vi gerne høre om, der er nogen der har gode billeder, som vi må bruge på siden.  

Send billederne til Louise Helander (loh@geo.au.dk) og Sekretariatet (sekretariatet@geo.au.dk).

Stress forebyggelse på Geoscience

Den 18. december holder vi en halvdags workshop ifm. stressforebyggelse. Vi starter dagen med kaffe og brød, og bagefter indleder Caroline Ahlgren Tøttrup dagen med en kort præsentation omkring stress.

Hovedparten af workshoppen indebærer arbejde i grupper hvor det handler om at identificere de situationer i vores hverdag, hvor der kan opstå stressfølelser og hvordan vi kan undgå, og håndtere disse situationer.

Deltagelsen er obligatorisk fordi vi kun kan løse problemer hvis alle er med.

Venligst tilmeld dig inden den 30. Nov. ved denne link:
https://auws.au.dk/2018Stressprevention

Parkering på Geoscience på Høegh-Guldbergsgade

AU vil stramme op for parkering uden for bås og vil nu give bøder til ulovligt parkerede biler. Det sker efter, at det er blevet konstateret, at der er flere biler, der parkerer uden for p-bås på p-pladsen. Det kan medføre, at der ikke er adgang til de to gashuse eller containeren.

Den smalle bås, ved trappen ned til parken, er ikke en p-plads, men gangsti til trappen. Traileren skal parkeres mellem den smalle bås og gashuset (den skal ikke skal stå ved containeren og spærre).

Bøder for ulovlig parkering vil IKKE blive refunderet.

Print til boks/secure print

Husk at sætte "print til boks/secure print" til på jeres computere, så vi undgår papirspild.

I kan læse hvordan her: https://medarbejdere.au.dk/administration/it/print/

På engelsk: https://medarbejdere.au.dk/en/administration/it/print/

Vores printer er en Xerox.

Nyt om institutbilerne

UB`eren og ST`eren er nu ikke længere tilgængelig.

Det vil sige, at vi nu kun har Renault Scenic`en og Mercedes`en til rådighed på nuværende tidspunkt. TD`eren har vi kun til december 2018 ud eller til den ikke kan starte længere.    

Der er bestilt to nye 8 personers biler - forventet levering er ultimo februar 2019.

IT-support på instituttet

Vores IT-supporter har ferie til og med d. 10. december 2018. 

Derfor hvis I har brug for IT-support skal I skrive til: aarhus.st.it@au.dk

 

Medarbejdernyt

Pr. 1. november 2018 er Marianne Lyngholm Nielsen overgået til en fast stilling (37 timer) som laborant ved Institut for Geoscience.

 

Grethe Storgaard har valgt at gå på pension pr. 31.12.18 og har sidste dag på kontoret torsdag den 13. december. Instituttet inviterer i den anledning på kaffe og rundstykker samme dag kl. 10.00 i frokoststuen.

Vi ønsker Grethe alt godt i hendes nye tilværelse og samtidig vil vi gerne takke Grethe for den store indsats og ihærdighed, som hun har lagt i sit arbejde her på Instituttet.

Nye medarbejdere og gæster

François-Nicolas Krencker

I am a field sedimentologist specialized in Jurassic paleoclimate reconstruction. I obtained my PhD in 2015 at Bochum University (Germany). My research aimed on understanding how paleoenvironmental changes impacted the neritic carbonate productivity during the Toarcian (~183 Ma).

After my PhD, I worked for three years for the oil and gas industry. My role was to deliver fully integrated products helping customers to reduce risks and optimise their time dedicated to petroleum exploration. The methods I am routinely using are sedimentology, wireline and outcrop correlations based on sequence stratigraphic and chemostratigraphy interpretations as well as organic and inorganic geochemistry.

Areas I have been working on include the Central High Atlas (Morocco), the Western Canadian Sedimentary Basin (Paleozoic stratigraphy), the North Slope of Alaska (Carboniferous to Cretaceous) and the Eastern Black Sea (Jurassic and Paleocene – Miocene). I now joined the Geoscience Department under the supervision of Stéphane Bodin.

My task will be to pursue my research on Jurassic environmental changes and more specifically working on unravelling the link between relative sea-level fluctuations and methane hydrate release.

Please feel free to knock at my door (room 1672-230) to have a chat or share a cup of coffee or any other brevage that will make your day. You can alternatively drop me an e-mail at fkrencker@geo.au.dk.

Louise Helander er i praktik hos Institut for Geosciences sekretariat.

Jeg har tidligere studeret Japanstudier og Lingvistik, med en kandidat i Kognitiv Semiotik. Helt kort, så handler Kognitiv Semiotik (og Lingvistik) om, hvordan mennesker opfatter, forstår og producerer betydning i en bred forstand, herunder også deres opfattelse og brug af sprog, og omfatter fagområder som kognitionsvidenskab, lingvistik, antropologi, neurovidenskab, filosofi, og æstetik. Som resultat har jeg opnået en høj grad af sproglig bevidsthed, som gør, at jeg kan undersøge, hvordan mennesker skaber mening, når de interagerer med hinanden og verden.

I forhold til min praktik, bruger jeg mine sproglige egenskaber til at hjælpe med at få oprettet og opsat en Facebook-gruppe for Institut for Geosciences, og hjælpe til med at bestemme indholdet af denne, inforskærmene og nyhedsbrevet.

I må meget gerne kontakte mig, skulle I have idéer til eller spørgsmål ang. Facebook-gruppen.

Thomas Mejer Hansen er uddannet Ph.D. i Geologi/Geofysik fra Aarhus Universitet i 2000.

Siden har jeg arbejdet på Niels Bohr Institutet/KU i 12 år, samt i kortere perioder på DTU og Geologi på Københavns Universitet.

Jeg arbejder med inversion teori, og specifikt med hvordan (geo)-statistiske modeller kan kobles sammen med (geo)-fysiske data. Jeg har anvendt metoderne på bl.a. seismiske inversion, EM inversion, tomografi og PET skanning.

Yanjun Li started his work on Nov. 8 at the department of Geoscience, Aarhus University as a visiting researcher. He is an associate professor at the Faculty of Earth Resources, China University of Geosciences in Wuhan, and he will stay at AU from November 2018 to November 2019. He is interested in the origin and exploration targeting of hydrothermal vein-type Au, Mo, and Ag-Pb-Zn deposits.

 

English version

Due to time pressure this newsletter will not be translated in English. Use Google Translate or contact the Secretariat for help.

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 31. oktober 2018

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes