Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 4/2019 - april 2019

Kommende begivenheder

 

  • Onsdag d. 24. april
    Forskningens Døgn
  • Fredag d. 28. juni
    Dimission

Håndsprit

Der er blevet opsat håndsprit ved toiletterne.

Alumnedag 2019

Fredag 5 april afholdt vi den årlige Alumnedag på Instituttet.

Dagen startede med kaffe og kage og hyggesnak rundt omkring i forhallen. Folk var glade for at møde gamle venner og kollegaer

Det ”officielle” program startede med en velkomst fra fungerende Institutleder Jan Piotrowski.

Herefter var der tre præsentationer af spændende ny forskning fra instituttet:
Rasmus Andreasen fortalte om jordbrugskalkens indflydelse på strontium isotop sammensætningen i det danske landskab og implikationer for oprindelsen af Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden. Vivi Kathrine Pedersen fortalte om glaciation og opståen af fjorde I Nordøstgrønland.
Hamed Sanei fortalte om Organisk petrologi.

Herefter var det alumnernes tur:
Max Halkjær (fra Rambøl) fortalte om eksport af dansk grundvandsteknologi.
Anders Bruun (fra QEye Labs) fortalte om anvendelsen af seismiske teknologier fra olie- gasindustrien til geotermisk udforskning.

Dagen sluttede med reception med dejlig mad og godt øl og masse af hygge i selskab med gamle venner og kollegaer.
Over 100 alumner var mødt op og var med til at gøre det til en god eftermiddag og aften.

Nyt geoviden blad

Geoviden 1/2019 er blevet udgivet. Det handler om Geotermik, og der er bidrag fra vores egne Niels Balling og Marton Major.

Det er muligt at abonnere på bladet, ligesom det kan læses online på Geocenter Danmarks hjemmeside.

Nye medarbejdere

Anders Damsgaard arbejder fra 1. april 2019 ud fra en gæsteplads i 1671-122.

Han modtog sin Ph.d. ved Geoscience AU i 2015 hvor han lavede numeriske modeller for granulære materialer og væsker.I løbet af tre års postdoc hos Scripps Institution of Oceanography, San Diego, Californien, og Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, Princeton University, New Jersey, har han modelleret subglaciale sedimenter og havis.

Hans nuværende ansættelse er formelt hos Department of Geophysics, Stanford University, men han vil være på Høgh-Guldbergs Gade et par gange i ugen. Han arbejder videre med granulær mekanik og fluiddynamik, men er altid interesseret i nye og spændende udfordringer.

Læs mere om Anders på https://adamsgaard.dk.

Påske

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes