Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 01/2019 - 29. januar 2019

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Perioden for afgivelse af oplysninger til brug for lønforhandlingen er 1. februar til 22. februar 2019.

Læs mere om lønforhandlingerne

Har du spørgsmål om lønaftaler, lønkriterier og lignende, er du velkommen til at kontakte din forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Find din tillidsrepræsentant

Særlige lønkriterier for TAP:
Følgende lønkriterier er blevet besluttet:
1. Særlig aktiv og effektiv udførelse af normale arbejdsopgaver
2. Særlig aktiv deltagelse i udvikling af arbejdsområdet, f.eks. nye og effektiviserede arbejdsgange
3. Specielt god kollega: opmærksom, hjælpsom og interesseret
4. Ekstra stor vilje til/Høj vidensdeling mellem kolleger
5. Forudseende i sikring af kontinuitet i arbejdsprocesser så  arbejdspladsen ikke mister viden
6. Særligt konstruktiv og løsningsorienteret

Kommende begivenheder

 

 • Den. 31. januar, kl. 13.00
  Opsendelse af satellitten Delphini-1
 • Den 4. februar, kl. 14
  AU inviterer til konference om FN`s 17 verdensmål
 • Den 6. marts kl. 12.30
  Besøg af dekanen
 • Den 12. marts kl. 12.30
  Besøg af rektor
 • Den 29. marts, kl. 12
  Marit-Solveig Seidenkrantz' 25-års jubilæum     
 • Den 5. april, kl. 10
  Alumnedag          
 • Den 28. juni
  Dimission

Nyt fra instituttet

Ny esa big hub ved aarhus universitet

Christoffer Karoff fra Geoscience skal lede arbejdet på det nye center ESA Business Incubation Center Denmark.

Læs artiklen her.

Artikel om Antarktis projekt i wall street journal

Se videoen om projektet her: Climate’s Big Unknown: What’s Happening Beneath Antarctica’s Ice?

Kontakt Esben Auken eller Karen Dalsgaard, hvis du har lyst til at læse artiklen.

Geoscience Facebook side

Vores facebook side er nu oppe at køre. Se den her.

I må meget gerne poste nyheder og events på siden, der er relevante for jer og instituttet.
Tænk meget gerne på siden som reklamesøjle for potentielle nye studerende.

Alle opslag skal have mindst ét billede eller et link. Hvis der er personer på vedhæftede billeder, så husk at få mundtlig tilladelse fra de portrætterede til at lægge billederne op.

Kloakeringsprojekt

Kloakledningen i kælderen i bygning 1672 skal renoveres.

Gravearbejdet forventes at gå i gang i uge 10 og tage hele ugen. Arbejdet forventes at larme, støve og genere. Undgå derfor at arbejde i kælderen 1672 imens arbejdet pågår.
Sørg for at dække prøver og udstyr af med plastik i kælderen, fjern evt. prøver helt fra kælderområdet for at undgå kontaminering.
Hold alle døre lukkede hele tiden. Hold adgangsvejene ind og ud af bygningen ryddet, så håndværkerne kan komme til.
Påregn at elevatorer kan være blokerede i perioder.

Willy har bedt om, at de afdækker adgangsvejen og han har også bedt om, at de ikke blokerer elevatorer, så vi ikke kan benytte dem.

Renoveringsarbejdet forventes afsluttet i starten af uge 11.

Kommende PIGA-arrangementer

Kære kollegaer

Vi planlægger følgende arrangementer i den kommende tid:

1. februar: Staff Lounge (m brætspil, øl, vin, vand og chips)
1. marts: Staff Lounge
Medio-marts: Generalforsamling i Personaleforeningen. Der vil blive indkaldt til GF - dato og dagsorden følger.
12 april: Staff Lounge
3 maj: Staff Lounge
Juni: Vi planlægger at prøve at gentage successen fra sidste år og arrangerer en sommerfest – datoen mm skal vi lige have på plads.

Hvis du har en god ide til et tema til en Staff Lounge, eller hvis du har lyst til at hjælpe med at organisere én – så giv lyd, så finder vi ud af det.

I PIGA arbejder vi lige for tiden på at få en foreningskonto. Indtil det er klaret kan I kun betale med KONTANTER til vores arrangementer – beklager.

Desuden arbejder vi på enten en skovtur med naturvejleder, en vinsmagning med Lars Bo fra Bichel Vine eller en bowlingtur (alle arrangementer vil blive en af de fredage hvor der er Staff Lounge).

Hvis du endnu ikke er medlem af PIGA, så send en mail til PIGA@geo.au.dk, så sender vi dig et indmeldelsesskema.

Arbejdsmiljøgruppen kommer forbi

Arbejdsmiljøgruppen for VIP & kontor, Gülnur Dogan og Thomas Lund Hansen, kigger forbi alle kontorer den 21. februar for at følge op på spørgeundersøgelsen, som blev udført efter lokalerokaden i 2018. De vil også informere om de generelle arbejdsmiljøvejledninger. Hvis du ikke er på kontoret den dag og gerne vil høre mere, er du velkommen til at kontakte dem.

Information om eurocard

Nyt kort
Har du allerede et Eurocard men får brug for et nyt, får det nye kort som udgangspunkt den samme PIN-kode som det gamle.

Opdatering af CWT
Ved udstedelse af nyt kort er det vigtigt at opdatere din CWT-profil med de nye kortoplysninger.

Nyt telefonnummer
Ønsker du at ændre det telefonnummer, der er knyttet til dit Eurocard, gøres dette ved at kontakte Eurocard på telefonnr.: 36 73 74 50.

Transaktioner
Du kan se dine transaktioner på dit Eurocard på eurocard.dk/firma.
Der skal benyttes NemID ved login.

Læs i øvrigt om hvilke regler, der gælder for Eurocard her.

Geoscience medarbejderside er blevet opdateret

På medarbejdersiden findes bl.a. genveje til IT-systemer, træffetider for ST partnere og andre nyttige kontaktinformationer.

Se siden her.

Print til boks/secure print

Husk at sætte "print til boks/secure print" til på jeres computere, så vi undgår, at der ligger eksamensspørgsmål eller persondata i printerrummet.
Det vil også nedbringe papirspild.

I kan læse hvordan her: https://medarbejdere.au.dk/administration/it/print/

På engelsk: https://medarbejdere.au.dk/en/administration/it/print/

Vores printer er en Xerox.

Nyt fra biblioteket

Nye bøger i Geoscience Samlingen:

GRAVESEN, P., 2018. Fossiler i Nordvesteuropa. København: Gyldendal. 

Nyeste tidskrifter (på hylden i frokoststuen):

- Cainozoic Research (2018) Vol. 18, nr. 2
- Skoven (2018) Årg. 50, nr. 12
- Economic Geology (2018) Vol. 113, nr. 6
- Vand & Jord (2018) Årg. 25, nr. 3
- Vand & Jord (2018) Årg. 25, nr. 4

Nye medarbejdere og gæster

Gael Ndi Nkwain fra Cameroun er startet som gæsteforsker hos Marit-Solveig Seidenkrantz og skal være her til juni 2019.

Óli D. Jóhannsson er Kandidat i fysik med specialisering i Geofysik fra Niels Bohr Instituttet (2018).

Interesseområder inkluderer Probabilistisk Inversion, sekventiel simulering og estimering, Multi-punkt Geostatistik (MPS), samt implementering algoritmer på GPU. Er ansat som PhD studerende ifbm. RESPROB projektet.

Yan Liu is from China and will conduct his research as a guest Ph.D. student at the Department of Geoscience, Aarhus University from January 2019 to January 2020. His supervisor is Prof. Thomas Ulrich.

He has worked on his PH.D. project at the Faculty of Earth Resources, China University of Geosciences in Wuhan for 1.5 years. At Aarhus University, he will focus on the genetic relationship between magmatic evolution and mineralization of hydrothermal Au deposits in the Eastern China.

Qian Li is a PhD student from China University of Geosciences. Now, he will study for one year in Department of Geoscience as guest PhD under supervision of Prof. Thomas Ulrich. His researches mainly focus on the Early Cretaceous granites and related W-Sn deposits in South China and quantitative analysis by LA-(MC)-ICPMS.

Susanne Weis Fogh er pr. 14. januar startet som sekretær på Instutit for Geoscience.

Hun har en læreruddannelse og en kontoruddannelse bag sig. Efter en periode som lærer i en århusiansk folkeskole skiftede hun spor, og de sidste 10 år har hun arbejdet i private virksomheder med administrative opgaver primært inden for salg og logistik.

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 31. oktober 2018

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes