Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Geoscience Forskning Registrering af forskningsansøgninger

ReAP systemet til registrering af ansøgninger

Projektansøgninger, kontrakter, bevillingsbreve og afslag. Du skal huske at informere institutlederen og din projektøkonom om dine ansøgningsaktiviteter og resultaterne af dem. Økonomi sørger for at registrere i ReAp.

Vejledning

Hvad skal jeg huske?

  • Projektansøgninger: Du skal sende en kopi af projektansøgninger til institutlederen. Som hidtil skal institutlederen underskrive dit budget, men du skal også sende en kopi af det endelige og samlede dokument til institutlederen, som sørger for at videresende til Økonomi.
  • Kontrakter uden ansøgning: Du skal sende en kopi af kontrakter uden ansøgning til både institutlederen og din projektøkonom.
  • Bevillingsskrivelser: Du skal sende en kopi af bevillingsskrivelser og evt. revideret budget til både institutlederen og din projektøkonom.
  • Afslag: Du skal sende en kopi af afslag til både institutlederen og din projektøkonom.

Hvad gør Økonomi?

Økonomi løfter fremover opgaven med at lægge budgettal og dokumenter i ReAp. Økonomi sørger også for at validere data i ReAp via deres løbende dialog med jer og som minimum i forbindelse med økonomirapporteringerne.

98939 / i31