Telefon

Telefonnumre på AU
Søg her

Er der fejl i dit telefonnummer
eller andre personlige oplysninger?

Henvend dig til instituttets persondataredaktør, Lone Davidsen.

Mobil og telefoni på AU
Diverse information om AUs fælles telefonsystem

78622 / i31