Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Geoscience Studentermedhjælp

Studentermedhjælp

Ved ansættelse af studentermedhjælp er der nogle regler og retningslinjer der skal overholdes.
Vær derfor opmærksom på følgende:

Før ansættelsen

 • Ansættelsen skal være på plads før den studerende må begynde at arbejde –
  også selvom det kun er få timer
 • Stillinger skal som hovedregel opslås.
 • Ved genansættelse/forlængelse af en studentermedhjælp skal stillingen slås op som en varig stilling, dvs. ansættelsen fortsætter indtil opnåelse af kandidatgrad (dog max syv år)
 • Der skal afleveres timeskemaer i forbindelse med lønudbetaling

Efter ansættelsen

 • Tidsregistreringsskema  (Excel-fil) 
  Afleveres ca hver måned eller efter behov til sekretariat@geo.au.dk i forbindelse med lønudbetaling.
 • Løn udbetales to gange om måneden. Denne oversigt viser deadlines for indrapportering/udbetaling, men da der kan gå nogle dage fra du sender din mail, til timerne er tastet i systemet, bedes du sende dine oplysninger i god tid inden en deadline. Ellers må du vente til næste lønkørsel.
  I ferieperioder kan der forekomme forsinkelser i forhold til udbetalinger.
83360 / i31