Praktiske oplysninger vedrørende kørsel i institutbiler

Før du tager afsted

 • Nøgler og benzinkort
  Udleveres i sekretariatet. Henvendelse til Susanne Weis Fogh, 1672-130.
 • På parkeringspladsen
  Bilerne har faste afmærkede pladser uden for  bygn. 1675.

Undervejs

 • Brændstof
  Alle bilerne kører på diesel!
  HUSK at gemme kvitteringer!
 • Vejhjælp
  Ring til:  SikkerhedsPartner A/S - tlf. 70 113 113
  Opgiv kundenummer: 8715 0000 - og abonnent: Aarhus Universitet.
 • Kørselsuheld 
  I Danmark: kontakt politiet hurtigst muligt.
  I udlandet: kontakt politiet hurtigst muligt - og kontakt også forsikringsselskabet.
  Efter hjemkomsten skal der aflægges skriftlig rapport om uheldet til instituttet.
  Kontakt sekretariatet for yderligere hjælp: sekretariat@geo.au.dk.

 

 

Hjemkomst

 • Aflever til tiden!
  Bemærk: Hvis bilen kun er reserveret én dag, så SKAL den være tilbage om aftenen.
  Den kan være reserveret af en anden som skal bruge den tidligt næste morgen.
 • Husk at udfylde kørebogen 
  Bogen ligger i handskerummet). - Skriv LÆSELIGT - tak!
  Husk at angive formål med kørslen (f.eks. specialeprojekt).
 • Aflevering af bil
  Ryd op og tag dine ting med dig.
  Fyld bilen op med brændstof og evt. olie og vand, klar til næste bruger.
  Konstaterede fejl skal meddeles til sekretariatet.
 • Nøgle, benzinkort og evt. kvitteringer fra brændstofkøb
  Alt afleveres hurtigst muligt til sekretariatet.
  Ved hjemkomst efter arbejdstids ophør, brug den grå postkasse i trapperummet over for døren fra parkeringspladsen. Adgang til bygningen med det udleverede nøglekort og kode.
78645 / i31