Institutledelsen

  • Søren Bom Nielsen
  • Jan Piotrowski
  • Thomas Lund Hansen
  • Mads Faurschou Knudsen
  • Charles Lesher
  • Esben Auken

Institutledelsen er udpeget af institutlederen i foråret 2015 til at bistå med rådgivning og medledelse i forbindelse med økonomi og udvikling af instituttet. Der holdes møde ca.en gang om måneden.

Mødereferater

110602 / i31