Ph.d.-programudvalg

Formand

  • Christian Tegner, professor

VIP'er 

  • Søren Munch Kristiansen, lektor
  • Anders Vest Christiansen, lektor

Ph.d.-studerende

  • Astrid Strunk
  • Jan Danisch
107952 / i31