Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience Arbejdsmiljø nyhedsbrev

Nr. 1/2022 - Marts 2022

Newsletter
in English

Nyhedsbrev om Arbejdsmiljø

Nyhedsbreve om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed sendes til alle ansatte og studerende. Nyhedsbrevet udgives ca. 4 gange om året ifm. LAMU møder. Information fra LAMU samt instituttets regler og retningslinjer kan altid findes på hjemmesiden under Arbejdsmiljø. (Kræver AU-netværk, brug VPN forbindelse udefra).

Dagsordener og referater fra LAMU møder findes på O-drevet:

O:\Nat-Tech_Geo-Faelles\Udvalg GEO\LAMU

Kort nyt fra LAMU

 • Arbejdspladsvurdering (APV) 2022 er i gang: Målingen af den fysiske og psykiske trivsel for ansatte er afsluttet og vi afventer den endelige rapport i starten af april. Herefter igangsætter LAMU og LSU opfølgningsarbejdet ift. handleplaner og løse de identificerede problemer. Svarprocenten på Institut for Geoscience er 73%, hvilket er rigtigt fint (til sammenligning 69% på NAT og 75% på AU).
 • Husk, at workshoppen vedrørende "arbejdspladskultur" er flyttet til 8. juni 2022. Der er 52 deltagere.
 • Ift. opbevaring af kemikalier (både flydende og faste stoffer) besluttes det, at det ikke må ske over 160 cm, da der er for stor risiko for at man kan få kemikalier ned over sig.
 • I øjeblikket diskuterer LAMU og LSU diversitet og ligestilling: Vi søger inspiration fra andre institutter og overvejer lokale tiltag.

Grøn adfærd

Aarhus Universitets klimastrategi for 2020-2025 fokuserer indsatsen på 4 områder:

 • Campus (fx bygningsdrift og optimering af tekniske anlæg: Køling, vand, varme, ventilation, IT)
 • Transport (fx fælles bilpark ved NAT/TECH)
 • Indkøb (fx ny indkøbsaftale på grønnere computere og skærme) 
 • Affald (fx forbedret affaldssortering som afventer gennemførsel af udbud i 2022)

Mange tiltag kræver ændringer af vores adfærd, fx i forbindelse med rejseaktiviteter og indkøb af forskellige forbrugsvarer: Her handler det om at vi selv aktivt er med til at vælge en grønnere løsning.

Klimastrategien 2020-2025 (PDF) og handleplanen 2022 (PDF) kan læses online, AU har også en dedikeret hjemmeside med yderligere informationer om emnet.

Målet for 2025 er at reducere universitetets CO2-udledning med 35% sammenlignet med 2018, og målet for 2030 er at reducere universitetets CO2-udledning med 57% sammenlignet med 2018. Med denne ambitiøse målsætning lever universitetet op til Parisaftalen samt regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 sammenlignet med 1990.

Et væsentligt element i klimastrategien er, at Aarhus Universitet gerne vil involvere medarbejdere og studerende i klimaarbejdet. Der udarbejdes et AU CliMATE træningsforløb i regi af AU Green netværket som skal give medarbejdere og studerende mere viden om klimaområdet, og hvordan man som individ kan bidrage til den grønne omstilling.

Solceller

Et spændende initiativ der er på vej er AURORA projektet: Crowdfounding af solceller på universitetets bygninger.

Bæredygtighedsudvalget

Bæredygtighedsudvalget på Institut for Geoscience planlægger en workshop med deltagelse af ansatte og studerende: Vi håber at få ideer og konkrete forslag til hvordan vi kan blive bedre til at spare på energien, håndtere affald og generelt have et grønnere aftryk.

Corona

Alle opfordres til at opretholde god håndhygiejne og rengøre sin arbejdsstation.

Du kan stadig benytte mundbind hvis du er bekymret for at smitte andre. Har du glemt dit mundbind, ligger der pakker á 2 styk til fri afbenyttelse i alle undervisningslokaler.

Kurser i sikkerhed og arbejdsmiljø

Institut for Geoscience planlægger at afholde følgende kurser i 2022:

 • Kursus i "Elementær brandbekæmpelse" er bestilt ved Østjyllands Brandvæsen. Kurset afholdes lokalt på instituttet den 1. juni 2022 kl. 12-15. Der deltager 12 ansatte og 4 studerende. Nærmere information udsendes til deltagerne. For ansatte og studerende
 • Kursus i "Førstehjælp" (med fokus på brug af hjertestarter). Kurset er endnu ikke fastlagt men forventes afviklet lokalt på instituttet i løbet af 2. halvår 2022. For ansatte, ledige pladser gives til studerende
 • LAMU forventer at arrangere en workshop med konkrete, stress-forebyggende værktøjer i løbet af efteråret. For ansatte og især phd-studerende

Brug af køkkenfaciliteter

 • Tekøkkenerne skal holdes ryddelige af brugerne, dvs. placér dit brugte service i opvaskemaskinen (og ikke på bordet eller i andre lokaler).
 • Brødristere skal holdes rene af brugerne, da de udgør en brandrisiko. 
 • Bring glas, kaffekrus, tallerkner og bestik tilbage til køkkenet efter brug.

På forhånd tak.

Feltarbejde

Højsæsonen for feltarbejde går snart i gang. Husk, at al transport af kemikalier/farlige stoffer ifm. feltarbejde og togter kræver dokumentation som skal udarbejdes af AU's sikkerhedsrådgiver Trine Guldager. Følgende information er nødvendig:

 • Afsender: Navn og adresse
 • Modtager: Navn og adresse
 • Hvilken type farligt gods: UN nummer eller send sikkerhedsdatablad
 • Mængde, antal emballager og type
 • Fragtfirma og rute, samt hvorvidt transporten foregår via "landevej, skib eller fly" eller en kombination af disse

Dette arbejde er tidskrævende, så kom i god tid inden det skal bruges. Kontakt Charlotte hvis du ikke ved hvad du skal gøre.

Sikkerhedsvideoer

Videoer der omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed (især i laboratorierne) kan findes på Charlotte's Youtube kanal:

 • Brug af stinkskabe
 • Hvordan man tager handsker af uden at kontaminere hånden
 • Brug af det blå plaster
 • Røntgensikkerhed

Links

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet