Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience Arbejdsmiljø nyhedsbrev

Nr. 3/2021 - juli 2021

Newsletter
in English

Nyhedsbrev om Arbejdsmiljø

Nyhedsbreve om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed sendes til alle ansatte og studerende. Nyhedsbrevet udgives ca. 4 gange om året ifm. LAMU møder. Information fra LAMU samt instituttets regler og retningslinjer kan altid findes på hjemmesiden under Arbejdsmiljø. (Kræver AU-netværk, brug VPN forbindelse udefra).

Dagsordener og referater fra LAMU møder findes på O-drevet:

O:\Nat-Tech_Geo-Faelles\Udvalg GEO\LAMU

Kort nyt fra LAMU

 • Der er i øjeblikket en oprydning i gang i kældre, på gangarealer og i teknikrum: Der må kun gemmes materiale der bruges aktivt af Geoscience ansatte.
 • Teknikrum forventes låst af NAT-BYG hvorved Geoscience ansatte ikke har adgang længere: Alle Geoscience effekter skal derfor fjernes hurtigst muligt.
 • Husk at slukke lys osv. samt lukke vinduer og døre når man forlader et lokale.

Arbejdspladskultur

For instituttets forskere er der obligatorisk e-learningskursus Research Integrity at Aarhus University (GEO) som findes på Blackboard. Der blev afholdt en workshop på instituttet om forskningsintegritet den 1. juli.

Til forebyggelse af nogle typer konflikter har LAMU lavet Conflicts and Communication som kan give inspiration til hvordan man kan kommunikere og komme videre fra en konflikt.

Der er udarbejdet et Code of Conduct af institutledergruppen, LSU og LAMU. Code of Conduct skal ses som et supplement til AU’s personalepolitik og øvrige personaleregler for ansatte i den danske stat.

Corona

Post Corona?

Hvad gør vi på instituttet

 • Der er fleksibilitet ift. hjemmearbejde: Instituttet laver ikke generelle regler. Det er op til den nærmeste leder som (i samarbejde med den enkelte medarbejder) skal lægge en individuel plan.
 • Vi fortsætter med desinfektion: Brug håndsprit og sprit arbejdsplads og kontaktflader af.
 • Det skal respekteres, at der stadig er individuelle behov for at holde afstand og bruge mundbind.
 • Vær opmærksom på forhold ifm. (felt)arbejde i udlandet: De aktuelle retningslinjer fra myndighederne (fx lokale krav om PCR-tests eller karantæne ved hjemkomst til Danmark) skal følges. Se information på de danske myndigheders Corona hjemmeside.
 • Instituttets COVID-19 hjemmeside er foreløbigt blevet nedlagt. Bliver der et behov senere vil den blive gendannet og opdateret.

Danske universiteters arbejdsmiljø-konference

Charlotte har deltaget i den årlige arbejdsmiljø-konference hvor emnet var "Post Corona". Her deltog over 300 ledere og ansatte ved de danske universiteter, samt en række eksperter indenfor emnet.

Et par stikord fra dagen:

Vi skal huske, at ingen forventer at der er fuld og almindelig drift på universitetet under en nedlukning: At man har arbejdet hjemmefra må ikke betyde et øget arbejdspres når man vender tilbage.

Selv når vaccinerne er udrullet er der risiko for en ny Corona-bølge til efteråret pga. nye virus-varianter. Der er derfor stor sandsynlighed for, at der fortsat er nye krav og retningslinjer som vi skal arbejde under (og justere løbende) i lang tid fremover.

De danske universiteter skal være forberedte på den næste store pandemi og den næste nedlukning: Vi skal være klar til at begrænse drift igen med kort varsel og håndtere distancearbejde.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Instituttets Bæredygtighedsudvalg har første møde ultimo september. Kontakt Thomas Lund Hansen, hvis du har forslag til hvordan vi konkret kan arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling på Geoscience.

Nyheder fra Aarhus Universitet om bæredygtighed, læs bl.a. om universitetets 68 nye klimaindsatser, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Diversitets- og ligestillingsudvalg på NAT

Katrine Juul Andresen repræsenterer Institut for Geoscience som medlem af fakultetets nyoprettede Diversitets- og ligestillingsudvalg:

Udvalget arbejder for at forbedre køns- og diversitetsbalancen på fakultetet. Det primære fokus er på kønsbalancen, men der skal også et større fokus på diversitet, herunder internationalisering. NAT ønsker at arbejde målrettet for at have stærke faglige miljøer med et godt arbejdsmiljø. Attraktive, åbne og diverse miljøer øger mulighederne for at fastholde og rekruttere de dygtigste talenter i alle stillingskategorier.

Vi har ikke et lokalt ligestillings- og diversitetsudvalg på instituttet: Emnerne vil blive diskuteret på fælles LAMU/LSU møder. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant som gerne medbringer dit input. Hvis du har behov for at få emner bragt til fakultetsniveau er du velkommen til at kontakte Katrine Juul Andresen direkte.

Online sikkerhedskursrus

E-learningskurset Geoscience Online Safety er opdateret og flyttet fra Blackboard til Brightspace. Efter ønske fra brugere er der nu mulighed for at eksportere alt indhold som pdf, således at man kan gemme informationen til senere brug.

Husk, at det er obligatorisk for alle laboratoriebrugere (ansatte, studerende og gæster) at gennemføre kurset inden selvstændigt laboratoriearbejde påbegyndes. Læs mere om laboratorieintroduktion på hjemmesiden.

Har du tidligere gennemført kurset på Blackboard, anbefaler vi at gennemføre det nye kursus på Brigthspace. Det tager ca. 2 timer.

Hvis du vil deltage i kurset, kontakt Charlotte Rasmussen med AU-ID.

Beredskab

Husk ved akutte situationer:

 1. Stands ulykken, hvis muligt (uden fare for dig selv eller andre)
 2. Ring 112
 3. Evakuer området, hvis nødvendigt
 4. Kontakt Aarhus Universitets alarmeringsnummer 87 15 16 17

Evakueringsøvelse

I 2020 blev evakueringsøvelsen desværre aflyst pga. Corona.

Ultimo 2021 forventer vi at afholde den årlige evakueringsøvelse på instituttet.

Læs mere om Aarhus Universitets retningslinjer for beredskab, herunder proceduren for evakuering, som gælder i alle universitetets bygninger.

 

 

 

Øvelsen monitoreres af medlemmer fra LAMU som vil bære grønne GEOSCIENCE veste der symboliserer deres arbejdsmiljøfunktion.

Beredskabs-app

Aarhus Universitets beredskabs-app AU Evacuate har været et supplement til universitetets eksisterende beredskab i visse bygninger.

App'en er blevet administreret af Aarhus BSS Bygningsservice. Den forventes at blive udfaset snart, da der ikke er ressourcer til at holde den opdateret.

Links

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet