Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience Arbejdsmiljø nyhedsbrev

Nr. 4/2021 - november 2021

Newsletter
in English

Nyhedsbrev om Arbejdsmiljø

Nyhedsbreve om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed sendes til alle ansatte og studerende. Nyhedsbrevet udgives ca. 4 gange om året ifm. LAMU møder. Information fra LAMU samt instituttets regler og retningslinjer kan altid findes på hjemmesiden under Arbejdsmiljø. (Kræver AU-netværk, brug VPN forbindelse udefra).

Dagsordener og referater fra LAMU møder findes på O-drevet:

O:\Nat-Tech_Geo-Faelles\Udvalg GEO\LAMU

Husk, at slukke lyset når du forlader et lokale, der er desværre rigtigt mange steder hvor lyset står tændt efter brug.

Kort nyt fra LAMU

Den årlige evakueringsøvelse blev afholdt i september:

 • Alle kom ud af bygningerne i løbet af 6,5 minutter, hvilket er tilfredsstillende.
 • Ca. 50% af de gule og orange veste var i brug, her er plads til forbedring: Hold dig orienteret om AU's evakueringsprocedure, alle skal være klar til at kunne tage ansvar som evakueringsleder (gul vest) eller samlepladsleder (orange vest).
 • Der var problemer med alarmsystemet der påvirkede lydniveauet forskellige steder i bygningerne. Vi forventer derfor at afholde en lyd-test inden længe.

Vi har afleveret den "Årlige arbejdsmiljødrøftelse" til fakultetet, som beskriver hvordan vi har håndteret arbejdsmiljøet i 2021 og hvordan vi vil samarbejde omkring det i 2022.

Workshop om Arbejdspladskultur

Onsdag den 26. januar 2022 afholdes workshop for VIP, TAP, aflønnede Phd-studerende og postdocs på Hotel Comwell (Værkmestergade 2, Aarhus C) kl. 9.00-15.30. Workshoppen kommer til at foregå på engelsk og deltagelse er obligatorisk for dem som har modtaget en invitation per mail.

Emnet er "Arbejdspladskultur på Institut for Geocsience" og workshoppen faciliteres af to konsulenter, Camilla og Eva.

Deadline for tilmelding i Conference Manager er senest den 10. december 2020. I forhold til gruppedannelse stiller vi (i forbindelse med online-registreringen) nogle opklarende spørgsmål som vedrører dit ansættelsesforhold.

Der er nedsat en arbejdsgruppe der bl.a. skal bidrage til case-arbejdet. Arbejdsgruppen består af personer fra LSU og LAMU, som bredt repræsenterer ledelse og medarbejdere:

 • Trine Ravn-Jonsen (LSU)
 • Ole Rønø Clausen (LSU)
 • Thomas Lund Hansen (LSU)
 • Charlotte Rasmussen (LAMU)
 • Thomas Ulrich (LAMU)
 • Per Trinhammer (LAMU)
 • Jan Piotrowski (institutleder)

Arbejdsgruppen afholder et møde i december og igen i starten af januar. Hvis du har forslag eller kommentarer til afviklingen af workshoppen er du velkommen til at kontakte en af personerne på listen inden den 15. december 2021 med dit input.

Vi henviser også til universitetets hjemmeside om Arbejdspladskultur på AU.

Corona

Aarhus Universitet's informationsside om Corona

Seneste udmeldinger fra Aarhus Universitet

COVID-19 information til studerende

Håndtering af symptomer og smitte blandt ansatte

Alle opfordres til at opretholde god håndhygiejne, rengøre sin arbejdsstation og holde afstand.

Du kan benytte mundbind hvis du er bekymret for at smitte andre. Har du glemt dit mundbind, ligger der pakker á 2 styk til fri afbenyttelse i alle undervisningslokaler.

Forhåndsregler vedrørende Corona-smitte

Hvornår skal man gå i selvisolation og hvornår må man møde ind på arbejde, hvis man har været i nærkontakt med en smittet person?

Aarhus Universitet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

I korte træk:

Hvis du er færdigvaccineret, eller har været smittet med Corona indenfor 12 måneder:

 • Har du været i nærkontakt med en smittet: Du skal ikke selvisolere dig men bør blive testet på 4. og 6. dagen efter kontakten (gerne PCR-test).
 • Hvis din test er positiv for COVID-19 skal du straks selvisolere dig og give besked til alle de, som du har været i nærkontakt med.
 • Husk straks at informere din nærmeste leder og sekretariatet.

Hvis du ikke er færdigvaccineret og ikke har været smittet med Corona indenfor de seneste 12 måneder:

 • Har du været i nærkontakt med en smittet: Du skal selvisolere dig og blive testet på 4. og 6. dagen efter kontakten (gerne PCR-test).
 • Du skal give besked til alle de, du har været i nærkontakt med.
 • Husk straks at informere din nærmeste leder og sekretariatet.
 • Hvis din test på 6. dagen er negativ for COVID-19 må du afbryde din selvisolation og komme på arbejde igen.

Hvis der er smitteudbrud i dine børns skole, børnehave, vuggestue og lignende?

 • Bliv testet og følg reglerne ovenfor.
 • Hvis du er bekymret for at smitte dine kolleger indtil testsvar kan du lave en aftale om hjemmearbejde med din nærmeste leder.

Til undervisere i laboratorier

På Institut for Geoscience er der udarbejdet en vejledning (på engelsk) til hvad man som underviser skal vide og gøre i forbindelse med afvikling af laboratoriekurser:

 • Planlægning af laboratoriearbejdet
 • Din rolle ifm. supervision og nødsituationer
 • Hvad du skal fortælle deltagerne på kurset
 • Affaldshåndtering, oprydning m.m.

Vejledningen kan downloades fra instituttets hjemmeside.

Inddrager du som kursusansvarlig undervisningsassistenter eller eksterne undervisere skal de ligeledes have materialet udleveret.

Kontakt Charlotte for at koordinere laboratoriebrug eller hvis du har spørgsmål.

Bygningsdrift: NAT BYG

Institut for Geoscience hører under afdelingen NAT BYG ØST hvor Christian Sejerø er driftsinspektør. 

NAT BYG ØST har normalt åbent for henvendelser hverdage kl. 8-14.

I en periode efter Willy Christensen har vi ikke en fast person tilknyttet Geoscience fra bygningsdrift.

Benyt altid den generelle e-mail adresse til alle henvendelser:

NT-BygOest.Bygningsservice@au.dk

Det er vigtigt, at være præcis i sin kommunikation, dvs. vær grundig i beskrivelsen af problemets omfang:

 • Hvilken lokalitet (bygning og lokalenummer)
 • Hvor mange (hvem) det påvirker
 • Problembeskrivelse
 • Evt. yderligere oplysninger (dit telefonnummer, en anden kontaktperson osv.)

Det er med til at sikre, at opgaverne kan prioriteres og udføres hurtigst muligt af rette vedkommende.

Kurser i sikkerhed og arbejdsmiljø

Institut for Geoscience planlægger at afholde følgende kurser for ansatte i 2022:

 • Kursus i "Elementær brandbekæmpelse" er bestilt ved Østjyllands Brandvæsen. Kurset afholdes lokalt på instituttet den 1. juni 2022 kl. 12-15. Der er plads til 16 deltagere. Online registrering forventes udsendt i foråret.
 • Kursus i "Førstehjælp" (med fokus på brug af hjertestarter). Kurset er endnu ikke fastlagt men forventes afviklet lokalt på instituttet i løbet af 2. halvår 2022.

Undervisning i begge kurser er på dansk.

Eventuelle ledige pladser tilbydes studerende.

Allergi

Vi har i øjeblikket en person på Institut for Geoscience som har meget kraftig allergi.

Vi kan allesammen vise hensyn i hverdagen:

 • Undlad at have døre og vinduer åbne, som trækker pollen ind i bygningerne
 • Undlad at bruge stearinlys, parfume eller andre "duftspredere" der kan brede sig til fællesarealer
 • Undlad at bruge ægte gran til juleudsmykning

APV 2022

Den lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering) for perioden 2022-2024 på Aarhus Universitet er på vej og forventes afviklet fra februar 2022.

Arbejdspladsvurdering er en proces, hvor man via et spørgeskema systematisk vurderer arbejdstageres vilkår på en lang række punkter indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder tilfredshed, sundheds- og sikkerhedsrisici.

Når eventuelle problemer er blevet identificeret laves der handleplaner på hvilke tiltag der skal/kan gøres og disse prioriteres. Det sker på institutniveau.

Husk, at den psykiske del af arbejdspladsvurderingen er anonym: Det er derfor vigtigt, at svare på en måde så vores arbejdsmiljøorganisation og institutledelse har mulighed for at reagere passende. Ofte har vi svært ved at gribe ind eller lave tiltag, hvis problemet ikke bliver beskrevet fyldestgørende.

Der vil blive udsendt information (fra instituttet og universitetet), når materialet er klar.

Arbejde med kemikalier: Dokumentation

Der er lovmæssige krav til hvordan man arbejder med kemikalier, her er 6 obligatoriske pligter:

 1. Du skal have sikkerhedsdatablade på alle dine faremærkede produkter
 2. Dine sikkerhedsdatablade skal være opdaterede
 3. Du skal foretage kemisk risikovurdering
 4. Alle medarbejdere skal have adgang til oplysningerne og brugere skal instrueres i sikker anvendelse
 5. Du skal opbevare oplysningerne i 10 år efter endt brug
 6. Du skal vurdere, om særligt farlige stoffer kan substitueres

Note til nr. 4: Du kan finde en opdateret liste med alle instituttets kemikalier under punktet "Kemikalier" på vores hjemmeside.

Note til nr. 6: Alle forsøg på substitution skal dokumenteres og resultatet sendes til Charlotte.

Hvis du har brug for hjælp til noget af dette, kontakt Charlotte eller en laborant.

Links

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet