Read the newsletter in your browser
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 4/2023 - marts 2023

Newsletter
in English

Først og fremmest ...

April var en kort måned på grund af påsken, men alligevel skete der en masse. For bare at nævne nogle af tingene, så afholdt Chaos deres 60-års jubilæum, DISCO 1 blev sendt afsted og Mads’ indsættelse som professor blev fejret.

I maj venter alumnedagen, Geosciencedagen og en PIGA-tur i Planetariet. Det er ikke for sent at tilmelde sig nogle af arrangementerne.

Snart er det tid til at nyde vores sidste store bededag, men inden da kommer der et nyhedsbrev. Det kan godt betale sig at læse det, for denne gang indeholder brevet en konkurrence.

Kalender

 

 • 12. maj
  Alumnedag
 • 23. maj
  PIGA Planetarietur
 • 26. maj
  Geosciencedag
 • 9. juni
  PIGA Sommerfest
 • 23. juni
  PIGA Fredagsbar
 • 30. juni
  Dimission

Afskaf dimensioneringen

Den 17. april forsøgte Søren Munch Kristiansen og Anders Vest Christiansen at råbe politikerne op med en artikel i Altinget.dk. Her opfordrede de til, at man afskaffer dimensioneringen af vores uddannelser og på den måde tillader os at uddanne flere specialister, der kan være med til at løse problemer med klimaforandringerne i fremtiden.

Instituttet samler desuden fortsat underskrifter ind til samme formål. Del gerne underskriftsindsamlingen med dine kontakter i erhvervslivet.

Studentersatellit

Efter flere forgæves forsøg blev studentersatellitten DISCO 1 endelig sendt ud i rummet lørdag d. 15. april.

Du kan læse mere her.

Affaldssortering

Vi har udskiftet de gamle sorteringskasser med nye. Når I benytter sorteringskasserne, så husk at følge anvisningerne. F.eks. skal pantdåser og -flasker ALTID TØMMES, inden de smides i pantkassen.

Nat Tech HR miniguide

Nat Tech HR har lavet denne miniguide til brug til diverse HR-relaterede spørgsmål.

Brugen af undervisningslokaler ved Nat og Tech

Optimering af udnyttelsen af tørre undervisningslokaler

Fakultetsledelserne på Nat og Tech har i starten af 2023 besluttet en række overordnede principper, som skal ligge til grund for fakulteternes skemalægning af undervisning i tørre undervisningslokaler. Baggrunden for dette er både at sikre optimale skemaer for studerende og undervisere og at sikre en optimal udnyttelse af en dyr ressource – vores undervisningslokaler. 

Beslutningen er taget lige nu, dels fordi fakulteterne er økonomisk udfordret og derfor ønsker at sikre en optimal udnyttelse af en dyr ressource, og dels fordi Rigsrevisionen i øjeblikket har et kritisk blik på universiteternes brug af lokaler. Samlet set udgør 4,5 mia. af ministeriets bevillinger til danske universiteter (fraregnet DTU og CBS, der har en anden ordning) udgifter til kvadratmeter, så det er naturligt, at de også har et blik på det.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at tage fat i din institutleder eller administrationschef Niels Damgaard Hansen.

Kortlægning af brugen af undervisningslaboratorier

Registreringen af brugen af undervisningslaboratorier er for nuværende for mangelfuld til, at det kan danne grundlag for en optimering af udnyttelsen. Det er udelukkende den tid, der foregår underviserledet undervisning i laboratorierne, som er registreret, mens den tid som anvendes til opstilling og nedtagning af forsøg og lignende ikke gør.

For at sikre et retvisende grundlag igangsættes et projekt sammen med institutterne med det formål at få afklaret, hvordan vi fremadrettet kan sikre, at alle aktiviteter registreres. Først når registreringen er på plads, kan man afgøre, hvorvidt der også er basis for at optimere anvendelsen af undervisningslaboratorierne.

Tidsrammen for løntræk og notifikation i RejsUd

Når man anvender sit kreditkort, modtager man automatisk transaktionen i RejsUd, og denne udgift skal placeres på det sted, der skal dække omkostningen. Dette gør man ved at afregne sin udgift i RejsUd, og ved NS/TS har fristen for denne afregning hidtil været 180 dage, hvorefter der er blevet foretaget løntræk på det beløb, der ikke er afregnet. Pr. 1. maj 2023 ensrettes denne frist med andre fakulteter og ændres til 90 dage.

Det er som altid vigtigt at være opmærksom på at afregne sine udgifter inden for fristen, og skulle man undtagelsesvist nærme sig fristen, hjælper AU Regnskab med en reminder om, at man har transaktioner, som nærmer sig grænsen for løntræk.

Du opfordres til at aktivere den funktion i RejsUd, som sender dig en notifikation, når der kommer transaktioner på din profil, som afventer afregning; du finder funktionen under Indstillinger. Det er en god idé også at få en fast rutine i at foretage afregningerne, således at man afregner umiddelbart efter købet og ikke mindst straks tager evt. billeder af de kvitteringer, der skal vedhæftes afregningen.

Der er god hjælp og vejledninger at hente til afregninger på hjemmesiden og via mail på rejser@au.dk.

Firstmovers

Den 24. april offentliggjorde Nat og Tech det første curriculumbaserede undervisningsskema for Institut for Datalogi, Institut for Geoscience og Institut for Elektro- og Computerteknologi.

Universitetsledelsen besluttede i maj 2022, at Aarhus Universitet skulle overgå til curriculumbaseret undervisningsplanlægning. Ved curriculumbaseret undervisningsplanlægning forstås, at undervisningsaktiviteter planlægges og offentliggøres før studerende, tilmelder sig undervisning. Hidtil har Nat og Tech benyttet sig af tilmeldingsbaseret undervisningsplanlægning, hvor skemaet sammensættes på baggrund af studerendes kursustilmeldinger og først offentliggøres kort tid inden undervisningsstart. Det er en stor og positiv forandring for studerende og undervisere, at undervisningsskemaet for første gang kan offentliggøres før tilmeldingsperioden.

Institut for Datalogi, Institut for Geoscience samt Institut for Elektro- og Computerteknologi har deltaget i det første pilotprojekt på Nat og Tech om curriculumbaseret planlægning. Pilotprojektet har foregået i tæt samarbejde mellem studieadministrationen og institutterne, hvilket har muliggjort, at skemaet kunne offentliggøres inden for den af universitetsledelsen fastlagte deadline 24. april.

Allerede nu ses der frem mod undervisningsskemaet for foråret 2024, hvor Institut for Matematik, Institut for Kemi og Institut for Mekanik og Produktion også overgår til curriculumbaseret undervisningsplanlægning. Når undervisningsskemaet for foråret 2024 offentliggøres 24. oktober 2023, vil 34 uddannelser på tværs af Nat og Tech have curriculumbaseret undervisningsplanlægning. Projektet følger fortsat tidsplanen, som ser frem mod fuld implementering i forbindelse med skemaet for efteråret 2024.

Nye kollegaer

Gitte Bindzus Foldager

Hej, jeg hedder Gitte, og jeg arbejder til daglig på International Center (bygningen lige ved siden af). Her har jeg arbejdet de seneste 13 år. Tidligere har jeg også være på Det Humanistiske Fakultet (da det hed sådan) og i den centrale kommunikationsafdeling.

På IC arbejder jeg med rekruttering af internationale studerende til vores kandidatuddannelser og er bl.a. ansvarlig for vores sociale medier, vores AU Student Ambassador Network, og så er jeg partner for NAT i forhold til at rekruttere flere internationale studerende til fakultetets engelsksprogede kandidatuddannelser.

Jeg sidder på partnerkontoret i lokale 1672-123 den sidste torsdag i hver måned.

Konkurrence

Det er ved at være noget tid siden, der sidst har været en konkurrence i nyhedsbrevene. Men nu sker det igen!

Alt, du skal gøre for at vinde lidt godt til ganen, er at svare på et spørgsmål. I anledningen af dagens kapsejlads, bliver spørgsmålet:

I hvilket år blev der første gang afholdt Kapsejlads?

Send svaret til Kathrine Eg senest mandag d. 8. maj, og deltag i konkurrencen om en lækker omgang snacks.

Har du en god nyhed?

Har du fået udgivet en spændende artikel? Har du medvirket i en podcast? Har du fået en bevilling eller noget andet, der kunne blive til en interessant nyhed enten på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet?


Så skriv til Kathrine Eg, så fikser hun det.

Nat-Tech-partnere

Partnere med træffetider i lokale 1672-123:

 • Max Anthon Ikkala Lerager, IT-supporter | maxl@au.dk | +45 6020 2616
  Tirsdag 12-15
 • Kathrine Kofoed Jensen, HR-partner | kofoed@au.dk | +45 9350 8204
  Tirsdag 8-12 (ulige uger)
 • Nanna Duelund, HR-supporter | nadk@au.dk | +45 9350 8538
  Tirsdag 8-12 (lige uger)
 • Mette Møller Larsen, forretningscontroller, Økonomi | mmla@au.dk | +45 6057 1105
  Onsdag 8.30-15.30
 • Jakob Steen Olesen, projektcontroller, Økonomi | jakob.steen.olesen@au.dk | +45 9352 1027
  Onsdag 8-15
 • Helene Hallas, Ph.d.-partner, Ph.d.-administrationen | heha@au.dk | +45 9352 2609
  Første torsdag i hver måned 13-15
 • Gitte Bindzus Foldager, Internationalt Center | gbf@au.dk | +45 2331 6355
  Sidste torsdag i hver måned


Andre partnere:

 • Rikke Hartmann Haugaard, AU Forskning og Eksterne Relationer - Forskningsstøtteenheden (FSE) | haugaard@au.dk | +45 9352 2552
 • Henriette Withen Hansen, AU Forskning og Eksterne Relationer - Technology Transfer Office (TTO) | hwh@au.dk | +45 4189 3290
 • Torkil Bukkehave Hansen, AU Forskning og Eksterne Relationer - Technology Transfer Office (TTO) | tbh@au.dk | +45 9352 1166
 • Anne Ambrosius Frederiksen, Undervisning og eksamen | aaf@au.dk
 • Morten Hjorth Gad, AU Library | mhga@kb.dk
 • HR-relaterede spørgsmål sendes til Nat Tech HR Team 1 | HR.Nat@au.dk
 • Spørgsmål ang. sygdom, barsel, fleksjob, løntilskud og virksomhedspraktik sendes til Nat Tech HR SpecialistteamNat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk
 • IT-support, brug AU Serviceportal, skriv til aarhus.st.it@au.dk eller ring på 8715 4010
  mandag – tirsdag: 8.00 – 15.30 og fredag: 8.00 – 14.30
  AV-support ring på 8715 0903

 

Thomas Ulrichs kontortider for studerende:
Tirsdag 12-14 og torsdag 16-17
 

Ovenstående information kan også findes på: geo.medarbejdere.au.dk/

Nyhedsbreve

Click here to unsubscribe from the newsletter