Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Geoscience Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

På universitetets medarbejdersider om psykisk arbejdsmiljø finder du uddybende information omkring emner som psykologisk rådgivning, stress og mobning. Universitetet har f.eks. en aftale med et psykologisk rådgiverfirma som gælder for alle ansatte, læs evt. mere om konsulentordningen nedenfor.

Vi opfordrer også til at tale fortroligt med en kollega, din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. 

Forebyggelse og håndtering af stress:

Selvom stress rammer individet, spiller omgivelserne en vigtig rolle. Både i privatlivet og på arbejdspladsen er der faktorer, der kan være med til at fremme eller beskytte mod stress. 

Det er vigtigt, at alle tager aktivt ansvar for at fremme trivsel og åbenhed samt forebygge stress. Det er vigtigt, at du tager dine symptomer alvorligt og reagerer på dem ved at tage en dialog med nærmeste leder om arbejdsbelastning og prioritering af arbejdsopgaver. Du kan også bruge dit netværk, fx en kollega, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Som kollega er det vigtigt, at du udtrykker din bekymring over for personen der virker stress-ramt, og alternativt over for relevant leder, hvis kollegaen ikke selv har kontaktet lederen.

Det er muligt for alle medarbejdere på AU at kontakte psykologisk rådgivning.

Psykologisk rådgivning:

Aarhus Universitet har indgået aftale med Dansk Krisekorps omkring psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer. Ordningen indeholder mulighed for enten visiteret eller anonym rådgivning (se nedenfor) og gælder for alle Aarhus Universitets ansatte. Med ordningen vil medarbejderne få adgang til ekstern psykologisk rådgivning ved situationer, som måtte have indflydelse på arbejdsindsatsen. Dette kan være i forbindelse med at kæmpe med stress, kriser eller samarbejdsproblemer.

  • Dansk Krisekorps kan kontaktes på telefon 70 22 76 12 (kl. 9-15 på hverdage) eller 70 22 76 10 (akut).

Såfremt du ønsker det, kan du også skrive til info@danskkrisekorps.dk, som vil ringe dig op hurtigst muligt inden for kl. 9-15 på hverdage.

Det er muligt at få psykologisk rådgivning på engelsk.

Udgiften til rådgivningen afholdes af instituttet.

Mulighed 1: Visiteret rådgivning

Via den visiterede ordning er det muligt at få fem samtaletimer med en psykolog eller evt. anden rådgiver. Visitering sker ved at gå via nærmeste leder, og man kan som medarbejder vælge at inddrage en tillidsrepræsentant i denne fase. Når nærmeste leder er bekendt med problemstillingen og har bevilliget de fem samtaletimer, kontaktes Dansk Krisekorps.

Når Dansk Krisekorps kontaktes, skal følgende oplyses:

  • Navn på medarbejder
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer (privat)
  • Ansættelsessted: ST/Institut for Geoscience

Dansk Krisekorps kontakter medarbejderen for en afdækkende samtale. Herefter etableres et fuldstændig fortroligt forløb med en autoriseret psykolog eller evt. anden rådgiver. Når de fem samtaletimer er afsluttet, er det medarbejderen og lederens ansvar at få aftalt en handlingsplan for den aktuelle og fremtidige arbejdssituation. Hvis medarbejderen, psykologen eller rådgiveren efter de fem samtaletimer vurderer, at der er behov for yderligere samtaler, skal medarbejderen have flere timer bevilliget via sin nærmeste leder og meddele dette til Dansk Krisekorps eller psykologen. For lederen er det vigtigt at involvere den relevante HR-partner tidligt og gerne i hele forløbet. AU HR anbefaler, at leder og medarbejder har en samtale midt i psykologforløbet og efter den afsluttende samtale (ca. 8. eller 10. uge).

Mulighed 2: Anonym rådgivning

Ved anonym rådgivning er det muligt at henvende sig direkte til Dansk Krisekorps rådgivning. Ved anonym henvendelse til Dansk Krisekorps etableres et fortroligt forløb mellem medarbejderen og en psykolog. Det er muligt at ringe til rådgivningen 24 timer i døgnet og få op til tre samtaletimer med en autoriseret psykolog eller evt. anden rådgiver.

Hvis medarbejderen, psykologen eller rådgiveren efter de tre samtaletimer vurderer, at der er behov for yderligere samtaler, er det muligt at overgå til den visiterede ordning. Dette kræver, at medarbejderen får bevilliget flere timer via sin nærmeste leder og meddeler dette til Dansk Krisekorps eller psykologen. Medarbejderen kan i denne fase vælge at inddrage en tillidsrepræsentant. Herefter vil samme procedure som ved den visiterede ordning gå i gang.

95975 / i31