Forskningsstøtte

Forskningsstøtteenheden (FSE)

Forskningsstøtteenheden på AU hjælper forskere med udarbejdelse af ansøgninger om eksterne forskningsmidler.
De kan hjælpe dig med at:

  • identificere finansieringskilder, der er interessante for dit projekt
  • skræddersy din ansøgning til det enkelte opslag
  • skabe struktur og overskuelighed
  • give input til ikke-videnskabelige afsnit
  • lave budget
  • sikre at formalia er overholdt
  • få generel information om danske, europæiske og øvrige internationale forskningsprogrammer

Forskningsstøtteenhedens side

Nyheder fra FSE