Udvalg og møder

Referater fra møder journaliseres i Workzone.

Institutledelsen

Medlemmer

Forskningsudvalget

Medlemmer

Arbejdsmiljøudvalg/Arbejdsmiljøgrupper

Medlemmer

Samarbejdsudvalg

Medlemmer

Institutforum

Medlemmer

Bæredygtighed

Medlemmer

Erhvervsudvalg

Medlemmer 

Uddannelsesudvalg

Medlemmer  

Ph.d.-programudvalg

Medlemmer

IT udvalg

Medlemmer