Institutbidragsberegner

Institutbidragsberegneren er en skabelon til at kontrollere om projektbudgettet lever op til instituttets retningslinjer til interne bidrag. Hvis der er spørgsmål til hvordan skabelonen skal udfyldes så spørg Thomas Lund Hansen.

Skabelonen findes på O-drevet. Tast dette i stifinder "\\uni.au.dk\dfs\Nat_Geo-fast-vip" Filen hedder Department Contribution Calculator.