ReAp systemet til registrering af ansøgninger

Projektansøgninger, kontrakter, bevillingsbreve og afslag. Du skal huske at informere institutlederen og din projektøkonom om dine ansøgningsaktiviteter og resultaterne af dem. Økonomi sørger for at registrere i ReAp. 

Login til Geoscience ReAp

Vejledning til ReAp

Mere information om ReAp

Vejledning

Hvad skal jeg huske?

  • Projektansøgninger: Du skal sende projektansøgninger til institutlederen til godkendelse af budget og underskrift på projektansøgning. Du skal også sende en kopi af det endelige godkendte budget og samlede projektansøgning til din projektøkonom, der uploader dokumentet til ReAp og journaliserer i Workzone.
  • Kontrakter uden ansøgning: Du skal sende en kopi af kontrakter uden ansøgning til både institutlederen til godkendelse af budget og underskrift på kontrakt og din projektøkonom. Du skal også sende en kopi af det endelige godkendte budget og samlede kontrakt til din projektøkonom, der uploader dokumentet til ReAp og journaliserer i Workzone.
  • Bevillingsskrivelser: Du skal sende en kopi af bevillingsskrivelser og evt. revideret budget til både institutlederen og din projektøkonom.
  • Afslag: Du skal sende en kopi af afslag til både institutlederen og din projektøkonom.

Hvad gør Økonomi?

Økonomi løfter opgaven med at lægge budgettal og dokumenter i ReAp. Økonomi sørger også for at validere data i ReAp via deres løbende dialog med jer og som minimum i forbindelse med økonomirapporteringerne.