Forskningsskibet Aurora

AURORA er Aarhus Universitets nye multifunktionelle forskningsskib.som skal give havforskningen på Aarhus Universitet og i Danmark helt nye muligheder, hvilket også kommer Institut for Geoscience til gavn.

Per Trinhammer fra Geoscience har været med i skibsgruppen siden 2010 og har fulgt skibet hele vejen lige fra de første tegninger til de afsluttende faser. Han kommer også til at indgå i projektgruppen, som er etableret for at varetage overordnet drift og prioriteringer.

Skibet er bygget på Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri.

I skibets design er der taget højde for at det kan supporte Institut for Geoscience - ikke mindst det marinseismiske udstyr, men også prøvetagningsudstyr der anvendes i forbindelse af overfladenære sedimenter. Skibet er permanent udstyret med Multibeam ekkolod og Subbottom ekkolod. Disse to instrumenter kan kortlægge hhv. havbundsoverfladen (batymetri) og de første 20 m af havbunden, med en opløsning af laggrænser på ca. 20 cm, og sammenkoblet med det udstyr vi har på instituttet, kan skibet udstyres med Boomer/Sparker og airgun multi-kanals reflectionsseismik. På den måde vil vi kunne kortlægge sedimentdybder på hhv. 200 og 1500 m, samt laggrænser på hhv. 50 cm og 5 m


Den 25. april 2014 blev AURORA officielt døbt af miljøminister Kirsten Brosbøl, hvorefter skibet snart kan tages i brug, og allerede fra start er der booket godt op til forskellige undersøgelser.