Fælles feltudstyr

Til brug for ekskursioner/undervisning og generelt feltarbejde har instituttet en fælles pulje på p.t.

  • 13 spader | 15 hakker | 4 skovle.
    Redskaberne er mærket "Geoscience, AU".

Der er 4 røde sikkerhedshjelme til rådighed.

Herudover er der mindre feltudstyr som udlånes sætvis i en "beautyboks".
Boksen består som standard af følgende elementer:

  • Kniv | kompas | håndniveau | lagplansplade | tusch | blyant | viskelæder (inklusiv 3 tegnestifter) | 25 fabricpinde | kort målebånd (3 m) | langt målebånd (25 m) | skelske | 2 m tommestok inddelt med målestok (kan benyttes til billeddokumentation) | Lille tavle m/skriveredskab til opmærkning (fx til billeddokumentation)

Vi har et mindre lager af A3 skriveplader. Små flasker med 10% HCl laves efter behov.Prøveposer (enten store poser med kabelbindere eller mindre med skrivefelter og "lynlåslukning") kan udleveres.

UDLÅN:
Alt er låst inde for at undgå at det forsvinder. Man kan derfor låne udstyr ved henvendelse til Charlotte (charlotte.rasmussen@geo.au.dk).
I forbindelse med længerevarende projekter (eller undervisningsperioder hvor flere kurser forventes at bruge udstyr på samme tid) bedes udstyret booket i god tid! Ved bookning aftales hvornår afleveringen forventes at foregå.

AFLEVERING:
Udstyr skal afleveres igen til Charlotte. Det bedes afleveret senest på det tidspunkt det er aftalt. Altid i tør og rengjort stand. Er der ting der er blevet væk eller er gået i stykker, så giv besked herom så vi kan udbedre fejl og mangler.
Hvis man råder over andet udstyr, som man gerne vil have til at indgå i den fælles pulje, så kontakt Charlotte (charlotte.rasmussen@geo.au.dk)