Generel information til projektansvarlige

Nedenstående liste er en opremsning af de mange ting, du skal huske som projektansvarlig. Det er hjælp til selvhjælp, men også en stor hjælp for de mange medarbejdere i administrationen, der er involveret i dit projekt. • Husk altid at være ude i god tid, med din ansøgning og budget!
 • Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig i sekretariatet. Du kan enten henvende dig på mailen sekretariat@geo.au.dk eller direkte til institutsekretariatslederen, Thomas, på thomaslhansen@geo.au.dk.
 • Projektansøgning og budget skal altid godkendes af Institutlederen inden projektideen er for langt i processen, og altid inden projektansøgningen sendes ind.  Du kan bruge skabelonen institutbidragsberegner til udregning af interne bidrag   
 • EU-budgetter skal godkendes hos Forskningsstøtteenheden (FSE) inden de sendes til institutleder til godkendelse. Dette er for at sikre at budgettet følger EU's regler.
 • Brug i det hele taget FSE Forskningsstøtte (au.dk), hvis du har projekt-/fundingrelaterede spørgsmål. FSE kan hjælpe dig med flere ting.
 • Du skal tale med din projektøkonom om hvilket slags samarbejde du er ved at indgå. Bl.a. er kostpriser og overhead afhængig af, om det er et forskningsprojekt (DR4) eller bestilt arbejde (DR2). Du kan IKKE selv bestemme ”prisen” eller hvilket slags projekt det er.
 • Din projektøkonom vil kunne hjælpe med dig med de budgetrelaterede spørgsmål du måtte have eller vil kunne henvise dig til nogen andre, der kan hjælpe dig.
 • Husk at alle kontrakter skal godkendes af AU Forskning og Eksterne Relationer - Technology Transfer Office (TTO) inden der kan indgås en aftale og en evt. kontrakt kan sendes til institutleder til underskrift. Du kan sende udkast til kontrakt til enten
 • Du skal altid sende projektansøgning og budget til din projektøkonom (REAP) og sekretariatet (WZ) og du skal også altid sende evt. afslag eller tilsagn til din projektøkonom (REAP) og sekretariatet (WZ)
 • Hvis du planlægger at købe udstyr til laboratorie eller værksteder, stort som småt, så er der flere ting der skal afklares:
  • Skal købet i udbud? Tal med din projektøkonom, men generelt:
   • Køb under 100.000 DKK: Indhent 2-3 tilbud (og arkivér disse, f.eks. ved at sende en mail til dig selv med tilbuddene vedhæftet og journalisere denne på projektet).
   • Køb over 100.000 DKK: Kontakt Indkøb (sandsynligvis skal et mini-udbud udarbejdes).
   • Køb over 1.600.000 DKK: Kontakt Indkøb (her skal der laves EU-udbud).
  • Skal købet afskrives? Tal med din projektøkonom.
  • Der skal laves en risikovurdering af det nye udstyr og arbejdsstationen. Kontakt laboratorieleder Charlotte Rasmussen, charlotte.rasmussen@geo.au.dk
 • Hvis du skal bruge analyser eller anden laboratoriehjælp i dit projekt, så kontakt Charlotte Rasmussen eller Rasmus Andreasen,  rasmus.andreasen@geo.au.dk for at få de korrekte omkostninger/priser til dit projektbudget.
 • Hvis du skal bruge ydelser fra elværkstedet, så kontakt Per Trinhammer,  trinhammer@geo.au.dk for korrekte omkostninger/priser til dit projektbudget.
 • Hvis du har spørgsmål til PhD-skolen, så kontakt Frederikke Kongsted Hansen, PhD-partner, fkh@au.dk. PhD-skolen har en skabelon til PhD-opslag på deres hjemmeside: https://phd.nat.au.dk/for-supervisors/announce-a-phd-project/
 • Hvis du har yderligere spørgsmål, så spørg endelig i sekretariatet, sekretariat@geo.au.dk.