IT udvalg

Formål

 • Behandle konkrete problematikker ift. IT-løsninger på Geoscience.
 • Behandle overordnede sager og forespørgsler fra NAT-TECH IT eller AU IT.
 • Kommunikere direkte med AU IT Backoffice.
 • Løbende evaluere på samarbejdet omkring IT med NAT-TECH IT og AU IT og evt. komme med forslag til forbedringer.
 • Informere Geoscience medarbejdere om relevante IT emner, fx om ændringer i generelle (AU) eller lokale (Geoscience) IT-forhold.
 • Rådgive institutleder/institutledelse om forhold, der indebærer akutte eller fremtidige økonomiske dispositioner på IT området.
 • Producere relevante dokumenter når nødvendigt, fx vejledninger eller politikker til at sikre god IT adfærd på Geoscience.
 • Udarbejde IT nyhedsbrev.

Udvalgets medlemmer

 • Charlotte Rasmussen (formand)
 • Thomas Lund Hansen
 • Thomas Mejer Hansen
 • Andrew Kass