Institutledelsen

  • Jan Piotrowski
  • Thomas Lund Hansen
  • Mads Faurschou Knudsen
  • Marit-Solveig Seidenkrantz
  • Ole Rønø Clausen

Institutledelsen er udpeget af institutlederen i 2019 til at bistå med rådgivning og medledelse i forbindelse med økonomi og udvikling af instituttet. Der holdes møde ca.en gang om måneden.