Arbejdsmiljødrøftelse

En gang om året (som regel i november eller december) drøftes samarbejdet omkring arbejdsmiljøet i LAMU. Drøftelsen er obligatorisk og skal indeholde følgende emner:

  • Tilrettelæggelse af samarbejde om sikkerhed og sundhed det næste år. Fx fastlæggelse af mødeintervaller.
  • Opfølgning på målene for det foregående års arbejdsmiljøarbejde.
  • Prioritering af indsatsområder og fastlæggelse af nye mål for de kommende års arbejde.

På drøftelsen afklares også evt. behov for kompetenceudvikling og ønsker til supplerende uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljødrøftelsen er dokumenteret. I øjeblikket kan den på Institut for Geoscience rekvireres ved medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.