Arbejdspladsvurderinger - APV

Arbejdspladsvurderinger (APV) er lovpligtigt. APV på AU udføres hvert 3. år og indeholder både fysiske og psykiske forhold. Undersøgelsen identificerer problemer som samles i en rapport. Efterfølgende nedsættes en arbejdsgruppe som laver handleplaner ift. at komme med forslag til løsninger.

Bemærk, at ændringer af ens arbejdsplads (fx kontorflytning) kræver en lokal arbejdspladsvurdering.

Handleplaner

Fysisk APV: Handleplaner Institut for Geoscience, 2015

Psykisk APV: Handleplaner Institut for Geoscience, 2016

Fysisk og psykisk APV: Handleplaner Institut for Geoscience, 2019 findes i Rambøll systemet

Fysisk og psykisk APV: Handleplaner Institut for Geoscience, 2022 er på vejRambøll systemet

Rapporter