Lovgivning og rammer

I forhold til den danske Arbejdsmiljølov skal arbejde planlægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt for alle. Arbejdstilsynet er bl.a. med til at sikre at loven overholdes. Dette gøres ved at instituttet inspiceres med jævne mellemrum, normalt uden forudgående varsel. Hvis det konstateres, at nogen overtræder forpligtelserne kan instituttet eller individer få en bøde.

Ansvarsfordeling

 • Institutlederen har det formelle og juridiske ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø på instituttet. Løsningen af praktiske opgaver kan uddelegeres til den daglige arbejdsmiljøleder.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere er ansvarlige for at give information og instruktion til relevante personer (fx gæster og studerende).
 • Alle personer der arbejder ved instituttet har ansvaret for at følge regler og retningslinjer. Især skal brugere af værksteder og laboratorier følge de instruktioner der gives af det tekniske personale. Det forventes at man altid kontakter arbejdsmiljøledere eller NAT bygningssservice i tilfælde af fejl eller problemer med infrastruktur (bygninger, elevatorer, el, vand, varme osv.).
 • NAT bygningsservice er ansvarlige for:
  • at udbedre mindre tekniske fejl.
  • at sørge for vedligeholdelse af systemer (fx ventilation).
  • at sørge for lovpligtige eftersyn af udstyr (fx elevatorer).
  • at tilkalde professionelle håndværkere, når det er nødvendigt.

Følger man ikke regler og retningslinjer (eller modarbejder man med vilje instituttets sikkerheds-instruktioner) kan man få en skriftlig advarsel og evt. blive bortvist fra arbejdet.

Supplerende uddannelser

Nogle opgaver må kun udføres på Institut for Geoscience, hvis man kan dokumentere at man har de rette kompetencer. Det drejer sig bl.a. om følgende:

 • Epoxy-arbejde (kræver 2-dages sikkerhedskursus: "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater")
 • Betjening af truck/palleløfter (kræver 7-dages kursus der giver certifikat B til gaffeltruck)
 • Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (kræver lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse der varer 3 dage + efterfølgende 2 supplerende dage hvert år)
 • Chauffører der transporterer farligt gods i AU tjenestebiler, inklusiv beholdere under tryk, brandfarlige væsker, eksplosive stoffer osv. (kræver "kapitel 1.3 uddannelse" ifølge ADR konventionen)
 • Kemikalieaffaldsansvar (kræver "kapitel 1.3 uddannelse" ifølge ADR konventionen)
 • Dykning (kræver erhvervsdykkercertifikat)
 • Droneflyvning (kræver dronebevis til den kategori som dronens størrelse kræver, derudover også gyldig ansvarsforsikring til erhverv)

Øvrige relevante certifikater kan være bevis for førstehjælpsuddannelse, brandslukning osv.

Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at personer, der udfører arbejde, som kræver gennemført uddannelse eller aflagt prøve, har den relevante uddannelse eller har aflagt den relevante prøve. Derfor skal alle certifikater/uddannelsesbeviser indsendes til sekretariatet som journaliserer dokumentet ifølge GDPR lovgivningen.