Print/Kopi/Scan

Alle ansatte skal printe på Xerox multifunktionsmaskinen som står i lokale 1672-129.
Maskinen her er forbeholdt ansatte - de studerende skal bruge den tilsvarende maskine i kælderen, rum 1671-036.


Vejledninger


Hvis ovennævnte printer er ude af drift, er det muligt for ansatte at printe på de studerendes maskine i rum 1671-036.