Indkøb

På AU tilstræbes det at flest mulige indkøb foretages gennem e-handel. Derfor sender vi løbende medarbejdere på kursus i brugen af e-handelsmodulet i IndFak.

Når du skal have noget købt ind, bør du altid kontakte en e-handler. Du kan også spørge instituttets indkøbskoordinator til råds eller rette henvendelse til AU Indkøb.

Har du brug for hjælp til at indhente tilbud, kan du kontakte AU Indkøb

Indkøb på Geoscience

Alle danske leverandører skal sende elektroniske fakturaer, og fakturaen skal indeholde følgende:

  • AU's CVR nr.: 31119103
  • Geosciences EAN nr.: 5798000420014
  • Sag og sagsopgave (projekt- og aktivitetsnummer der skal betale)
  • Navn på bestiller
  • Aarhus Universitet skal stå som modtager af fakturaen for at sikre momsfritagelse i Danmark

Indkøbskoordinator

Susanne Weis Fogh
suwefo@geo.au.dk
+45 2074 5179

e-handlere

Birte Lindahl Eriksen
birte.eriksen@geo.au.dk
+45 5144 4955

Christof Pearce
christof.pearce@geo.au.dk
+45 9350 8915

Gry Hoffmann Barfod
grybarfod@geo.au.dk
+45 2382 3093

Henrieka Detlef
henrieka.detlef@geo.au.dk

Rasmus Andreasen
rasmus.andreasen@geo.au.dk
+45 9350 8497

Rikke Brok Jensen
rbj@geo.au.dk
+45 9350 8479

Trine Ravn-Jonsen
trine.ravn-jonsen@geo.au.dk
+45 9350 8012