Lokalereservation

Skal du bruge et lokale til et møde, et foredrag eller et andet arrangement?

Mødelokaler
Du kan via din Outlook kalender selv se om et mødelokale er ledigt og reservere det.
Har du brug for assistance, kan du henvende dig til sekretariatet.

Undervisningslokaler
I forbindelse med skemalægning er der i perioder før undervisningsstart spærret for reservation af lokaler som bruges til undervisning.
Når skemaerne er lagt, kan lokalerne igen ses og bookes i Outlook.