Post & forsendelser

AU Intern post

Afhentning/aflevering af intern AU post: Mandag til fredag: kl. ca. 9.30 i postrummet 1672-129.
Internt post ud af huset lægges i rummet ”AU post ud”. 
Intern post til instituttet bliver lagt i rummet "AU post ind", hvorfra det fordeles til personlige dueslag.

AU Intern post

Post & forsendelser

Post IND

Alle breve og mindre pakker som afleveres på instituttet fordeles i dueslagene i de postrummet 1672-129.
Større pakker, der leveres til instituttet, stilles i postrummer 1672-129 og kan afhentes der.
 

Post UD

Breve og mindre pakker ud af huset kan lægges i postrummet 1672-129 i rummet "Postkasse/ posthus" . Det afhentes af AU intern post, der sørger for videre ekspedition. Frankering er ikke nødvendig.
Større pakker stilles på udtrækshylden eller på gulvet med en besked til AU Intern Post.

  

Afsendelse

Som udgangspunkt kontakter den enkelte medarbejder selv transportfirmaet og aftaler afhentning af forsendelsen. Det er VIGTIGT at opgive eget (eller en kollegas) telefonnummer, så fragtmanden har en kontaktperson ved ankomsten. Ellers risikerer man, at han kører igen med uforrettet sag! Hvis man ikke selv kan være til stede, må man lave en aftale med en af sine nærmeste kolleger. Giv vedkommende klar besked om omtrentligt tidspunkt for afhentning.

Er der tale om kurérfragt af pakker på 0-50 kg, se venligst afsnittet om kurérfragt.

Det er muligt at booke forsendelser, der ikke skal med kurér med Danske Fragtmænd via deres hjemmeside: webfragt.fragt.dk
Vores brugernavn: ku87154500pt
Vores kode: puma0sko7

Det er altid betaler, der skal booke forsendelsen, både ved eksport og import.

Per Trinhammer har udarbejdet en skrivelse med kontaktoplysninger på diverse fragtfirmaer samt en vejledning i hvordan man udarbejder et carnet.

Modtagelse 

Ved forventet ankomst af større leverancer, er det ligeledes VIGTIGT at opgive et telefonnummer til fragtmanden. Hvis en anden skal modtage varerne, er det også vigtigt at vedkommende er orienteret om, hvad der skal ske med leverancen – Hvor skal den placeres? Er der nogen til stede som kan håndtere evt. tunge ting?

Vær opmærksom på, at varer må placeres i det markerede område i bygning 1674 ved siden af  vareindleveringen, men at varerne skal fjernes fra området samme dag, så de ikke står i vejen for næste leverance.

Kurértransport

Blue Water Shipping

AU har indgået en aftale med Blue Water Shipping på kurértransport, der omfatter kurérforsendelser mellem 0-50 kg. Aftalen løber frem til 7. februar 2023.

Vores kontaktpersoner ved BWS er Emil Kjær og Jesper Brøndsholm

Kontaktinformationer BWS:
tlf.: +45 7913 4838 (Emil) / +45 7913 4843 (Jesper)
e-mail: courier_aar@bws.dk

Læs mere om aftalen med BWS


Online booking med BWS

Det er muligt at rekvirere et login til BWS' online bookingsystem. Ønskes dette sendes en besked til courier_aar@bws.dk

Susanne i sekretariatet kan være behjælpelig med at booke forsendelser med BWS.
Du skal sætte pakken i postrummet 1672-129 og sende en mail til Susanne med følgende oplysninger:

  • Leveringsadresse
  • Kontaktperson ved leveringsadressen
  • telefonnummer på kontaktperson
  • e-mail-adresse på kontaktperson
  • Pakkens vægt (der står en vægt i postrummet)
  • Pakkens dimensioner (længde*bredde*højde)
  • Pakkens indhold (f.eks stenprøver)
  • Indholdets oprindelse (f.eks. Danmark)
  • Projekt- og aktivitetsnummer, der skal betale for fragten

AU har ingen aftaler på forsendelser over 50 kg. Der kan indhentes tilbud fra BWS eller andre transportvirksomheder.
Det er også muligt at få hjælp af Susanne Weis Fogh eller Per Trinhammer.