Institutbiler

Vores biler

 • BA 15 492: Mercedes - bus (chauffør + 8 passagerer)
 • CG 81 493: Renault Trafic - bus (chauffør + 8 passagerer)
 • CF 86 655: Renault Trafic - bus (chauffør + 8 passagerer)
 • CA 51 841: Renault Scenic - personbil (chauffør + 4-7 passagerer)

Disse biler har alle en kalender i Outlook, hvoraf det fremgår, hvornår de er reserveret.
Kontakt evt. sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk)

  Hvem må køre?

  • Reglerne for hvem, der må benytte instituttets biler, kan læses her.
  • Hvordan studerende får en køretilladelse, er beskrevet på Geoscience studieportalen.
   Vær opmærksom på, at der kun gives køretilladelse til studerende, der læser ved Institut for Geoscience.
   Ved udlån til andre institutter/ centre, må bilerne kun køres af medarbejdere.

  Hvordan dækker forsikringen?

  • Bil:
   Ved kørsel i Danmark dækker Statens selvforsikring. Ved skader fordeles udgiften således:
   GEO-projekter dækker skader op til 10.000 DKK, instituttet dækker resten.
   Projekter fra andre institutter eller andre afdelinger fra AU dækker selv hele udgiften ved skader.
   Ved kørsel til udlandet, skal der tegnes ansvarsforsikring før afrejse.

   Læs mere om forsikring af tjenestebiler i udlandet

  • Personer:
   Medarbejdere er dækket i forb. med tjenstlig kørsel - men det er ikke tilladt at foretage private ærinder.
   Studerende med tilladelse til at køre en bil i studiemæssig sammenhæng er dækket - men her må heller ikke foretages private ærinder.
   OBS: Studerende der er med som passagerer er ikke dækket og opfordres til at tegne en privat ansvars- og ulykkesforsikring.

  Læs mere om personkreds og forsikring på AU's medarbejderservice

  Reservation af bil

  • Kontakt sekretariatet: sekretariat@geo.au.dk
  • Når du reserverer en bil, SKAL du oplyse følgende:
   • Projekt- og aktivitetsnummer
   • Formål
   • For ikke-Geoscience brugere oplyses desuden kontaktnavn og faktureringsdetaljer/ navn på controller
  • Priser:
   - Geoscience medarbejdere: kr. 5/km.
   - Ikke-Geoscience brugere: kr. 6/km.

  Regler og nyttig information vedrørende kørsel i institutbiler