Institutbiler

Vores biler

 • BA 15 492: Mercedes - bus (chauffør + 8 passagerer)
 • CG 81 493: Renault Trafic - bus (chauffør + 8 passagerer)
 • CF 86 655: Renault Trafic - bus (chauffør + 8 passagerer)
 • CA 51 841: Renault Scenic - personbil (chauffør + 4-7 passagerer)


Bilerne har alle en kalender i Outlook, hvoraf det fremgår, hvornår de er reserveret.
Kontakt sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk) for mere information.

Hvem må køre bilerne?

 • Reglerne for hvem, der må benytte instituttets biler, kan læses på AU's side om Kørsel i tjenestebil
 • Hvordan studerende får en køretilladelse, er beskrevet på Geoscience studieportalen
  Vær opmærksom på, at der kun gives køretilladelse til studerende, der læser ved Institut for Geoscience.
  Ved udlån til andre institutter/ centre, må bilerne kun køres af medarbejdere.
 • Eventuelle bøder, herunder parkeringsbøde, fartbøde mv., hæfter føreren af bilen for personligt.

Hvordan dækker forsikringen?

Bil

Ved kørsel i Danmark dækker Statens selvforsikring. Ved skader fordeles udgiften således:

 • GEO-projekter dækker skader op til 10.000 DKK, instituttet dækker resten.
 • Projekter fra andre institutter eller andre afdelinger fra AU dækker selv hele udgiften ved skader.

Ved kørsel til udlandet, skal der tegnes ansvarsforsikring før afrejse.

Læs AU's side om forsikring af tjenestebiler i udlandet
 

Personer

 • Medarbejdere er dækket i forb. med tjenstlig kørsel - men det er ikke tilladt at foretage private ærinder.
 • Studerende med tilladelse til at køre en bil i studiemæssig sammenhæng er dækket - men her må heller ikke foretages private ærinder.

OBS: Studerende der er med som passagerer er ikke dækket og opfordres til at tegne en privat ansvars- og ulykkesforsikring.

Læs AU's side om Kørsel i tjenestebil

Reservation af bil

Kontakt sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk) for at booke en institutbil.

Når du reserverer en bil, SKAL du oplyse følgende:

 • Navn på bilens fører
 • Dato og klokkeslet for kørslen (fra og til)
 • Bestemmelsessted
 • Formål med kørslen
 • Stedkode
 • Projektnr. og projektnavn
 • Aktivitetsnr.
 • Navn på controller

Bilnøglen hentes i sekretariatet i bygning 1672 mandag til fredag mellem kl. 8 og 15.
Ved hjemkomst senere end kl. 15 afleveres nøglen i postkassen, der hænger indenfor vareindleveringsdøren i bygning 1675.
 

Priser

 • Geoscience projekter: 5 DKK/km.
 • Andre brugere: 6 DKK/km.

Praktiske oplysninger

Før du tager afsted
 

 • Nøgler og benzinkort
  Udleveres i sekretariatet, bygning 1672, 1.etage
 • På parkeringspladsen
  Bilerne har faste afmærkede pladser foran bygning 1675

Undervejs
 

 • Brændstof
  Alle bilerne kører på diesel!
  HUSK at gemme kvitteringer! Disse skal afleveres i sekretariatet ved returnering af bilen.
 • Vejhjælp
  Ring til:  SikkerhedsPartner A/S - tlf. 70 113 113
  Opgiv kundenummer: 8715 0000 - og abonnent: Aarhus Universitet.
 • Uheld 
  I Danmark: kontakt politiet hurtigst muligt.
  I udlandet: kontakt politiet hurtigst muligt - og kontakt også forsikringsselskabet.
  Efter hjemkomsten skal der aflægges skriftlig rapport om uheldet til instituttet.
  Kontakt sekretariatet for yderligere hjælp: sekretariat@geo.au.dk.

Hjemkomst
 

 • Aflever til tiden!
  Bemærk: Hvis bilen kun er reserveret én dag, så SKAL den være tilbage om aftenen.
  Den kan være reserveret af en anden, som skal bruge den tidligt næste morgen.
  Hvis den næste bruger af bilen er tvunget til at leje en bil grundet for sen aflevering, vil dit projekt blive opkrævet lejeudgifterne.
 • Husk at udfylde kørebogen
  Bogen ligger i handskerummet. - Skriv LÆSELIGT - tak!
  Husk at angive formål med kørslen (f.eks. specialeprojekt).

 • Aflevering af bil
  Ryd op og tag dine ting med dig.
  Fyld bilen op med brændstof og evt. olie, vand og AddBlue, så den er klar til næste bruger.
  Konstaterede fejl skal meddeles til sekretariatet.
 • Nøgle, benzinkort og evt. kvitteringer fra brændstofkøb
  Alt afleveres hurtigst muligt til sekretariatet.
  Ved hjemkomst efter arbejdstids ophør, brug den grå postkasse i trapperummet over for døren fra parkeringspladsen (bygning 1675). Adgang til bygningen fås med det udleverede adgangskort.