Arbejdstid

Over- og merarbejde

Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere er pt. 37 timer ugentligt.
Der er mulighed for fleksibel arbejdstid så vidt det kan passe ind i instituttets arbejde. Der er ingen fast fleksordning, men som hovedregel gælder at overskud kke må overstige 37 timer og underskud 10 timer, med mindre der er truffet aftale herom med nærmeste leder.
For overskydende timer skelnes mellem overarbejde og merarbejde.

Hvad er overarbejde og hvad er merarbejde?

Overarbejde 
Skal altid være skriftligt pålagt af og aftalt med nærmeste leder inden arbejdet påbegyndes og defineres med en fast begrænset periode. Timerne inden for denne periode skal dokumenteres.
Overarbejde kan aftales udbetalt ellers skal timerne afspadseres. 

Merarbejde
Udføres typisk efter eget valg, evt. for at afslutte et arbejde der ikke kan afbrydes og vente til den følgende dag. Merarbejde skal afspadseres.

Afspadsering
Ønskes afspadsering ud over 37 timer, skal det aftales med nærmeste leder for at sikre den almindelige drift.


Se også HR's hjemmeside