Gæster

Der gælder forskellige regler for gæster.

Er gæsten fra DK, skal du bare melde det til sekretariatet. Er gæsten fra udlandet, skal du udfylde et skema fra Mobilitetsteamet i Talentudviklingsenheden.

Når ovenstående er klaret, skal sekretariatet bruge følgende oplysninger til Medarbejderstamkortet (MSK):

  • Fornavn
  • Efternavn
  • Køn
  • Statsborgerskab
  • Fødselsdato (dato/måned/år)
  • Mailadresse
  • Startdato
  • Slutdato
  • Stillingskategori (eks. gæste ph.d., gæste professor etc.) 

Sekretariatet vil også anvise en plads hvor vedkommende kan sidde (gælder for bygn. 1670-1675).

Når personen ankommer, kan vedkommende hente nøgle, nøglekort mv. i sekretariatet