Ansættelsesophør

Når en person forlader os, skal den ansvarlige for ansættelsen hjælpe til med, at følgende sker:

  • Medarbejderens computer, inkl. tilbehør, indsamles
  • Medarbejderens mobiltelefon, inkl. simkort, indsamles og evt. opsiges
  • Medarbejderens øvrige IT udstyr (iPad, printer, data simkort mv.) indsamles og evt. opsiges
  • Medarbejderens nøgler og nøglekort afleveres
  • Medarbejderens kreditkort afleveres
  • Der lukkes for medarbejderens adgang til lokale IT-systemer (typisk forsknings-IT)
  • Der laves aftale om evt. adgang for nærmeste leder til den fratrædende medarbejders mail og data