Procedure ved nye ansættelser

Der er mange ting du skal huske når du ansætter en ny medarbejder eller får en gæst

 

Ansættelse

Vær ude i meget god tid, hvis du vil ansætte en ny medarbejder. En person må ikke starte, før vedkommende er tastet i medarbejderstamkortet (MSK).

 1. Alle ansættelser skal godkendes af institutleder. Der skal laves en mail som institutleder svarer ok til. Denne mail skal indeholde information om, hvad det er for en stilling samt start- og slutdato for ansættelsen. Mailen med OK skal journaliseres i WZ og sendes derfor til sekretariatet.
 2. Alle ansættelser skal meldes til sekretariatet. Er der tale om en TAP-stilling uden opslag, skal sekretariatet også have kandidatens CV. Nye medarbejdere skal enten tastes direkte i MSK (gælder for TAP-stillinger uden opslag), eller de skal i Emply Hire (e-rekrutteringssystemet)
  • Alle TAP-ansættelser over et års varighed skal i Emply Hire
   • TAP-rekrutteringsforløb tager 3 måneder fra opslag
  • Alle VIP-ansættelser (videnskabelig assistent, adjunkt, lektor og professor) skal bedømmes og skal i Emply Hire uanset ansættelsens varighed. Undtaget er forlængelser af VIP-stillinger, hvor der ikke er behov for ny bedømmelse
   • VIP-rekrutteringsforløb tager 6 måneder fra opslag (både faste og midlertidige stillinger)
   • Postdoc-rekrutteringsforløb tager 3 måneder fra opslag
 3. Når den ønskede person er fundet, skal sekretariatet bruge følgende oplysninger til MSK:
  • Navn
  • Mailadresse
  • CPR-nummer
  • Startdato
  • Slutdato
  • Stillingskategori
  • Timetal (i gennemsnit) om ugen
  • Projekt- og aktivitetsnummer
 4. Sekretariatet vil også anvise en plads, hvor vedkommende kan sidde (bygn. 1671-1675).
 5. Når personen starter sin ansættelse, kan vedkommende hente nøgle, nøglekort mv. i sekretariatet

Vi har lavet en tjekliste, som I bedes bruge, når I ansætter en ny medarbejder.  

Studentermedhjælpere 

Vær opmærksom på, at I IKKE selv kan ansætte studentermedhjælpere, men skal bruge instituttets pulje af studentermedhjælpere. Hvis denne pulje mod forventning ikke opfylder jeres behov, så skal ovenstående ansættelsesprocedure benyttes.

Er en studentermedhjælper blevet ansat i en tidsbegrænset stilling uden opslag, og skal ansættelsen forlænges, skal stillingen slås op som en varig stilling.
For studentermedhjælpere ansat i en varig stilling gælder, at stillingen ophører ved opnåelse af kandidatgrad (dog maks. 7 år).

Ang. aflønning af studentermedhjælpere, se menupunktet Studentermedhjælp.

Instruktorer, studenterstudievejledere og mentorer

For instruktorer og studenterstudievejledere gælder, at de IKKE må arbejde, før de har kontrakten fra HR. Derfor skal du være ude i særlig god tid (mindst 6 arbejdsuger inden, de skal starte), hvis de skal være klar til kommende semesterstart.

Instruktorer, studenterstudievejledere og mentorer er timelønnede. Aflønning af instruktorer, studenterstudievejledere og mentorer følger den samme procedure som aflønning af studentermedhjælpere, se menupunktet Studentermedhjælp.