Studentermedhjælp

Ansættelsesforhold

 • Der findes flere stillingstyper som studerende på Institut for Geoscience, en af dem er studentermedhjælper.
 • Vær opmærksom på, at der normalt ikke laves en ansættelseskontrakt – det er kun i særlige tilfælde og afhænger bl.a. af arbejdsopgaverne.
 • Hvis en forsker beder om hjælp til en opgave skal sekretariatet vide om arbejdsopgaven passer til stillingstypen: Check derfor med sekretariatet inden arbejdet påbegyndes.
 • Vi kan ikke garantere antallet af timer.
 • Sekretariatet (Krishna/Susanne) uddeler opgaver og indkalder efter først-til-mølle-princippet til din AU-mail. Ved hasteopgaver kan der blive ringet rundt. Sørg derfor for at din AU-mail og dit mobiltelefonnummer er korrekt samt altid opdateret og tjek din AU-mail ofte.
 • Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at være ansat, så giv besked i sekretariatet på sekretariat@geo.au.dk.
 • Hvis der sker ændringer i dine kontaktoplysninger, så meld gerne hurtigt ind til sekretariatet på sekretariat@geo.au.dk.
 • Ulempetillæg og weekendgodtgørelse udbetales kun efter aftale, i mange situationer foregår arbejdet indenfor normal arbejdstid.

Generelle regler

 • Sekretariatet og Charlotte skriver ud til din AU-mail, hvis der er opgaver, der skal løses. Du bedes svare om du kan eller ikke kan og evt. hvis du kan hjælpe på et andet tidspunkt. Så ved vi du har set beskeden og stadig er interesseret i at få tilbudt arbejdsopgaver.
 • Hvis du har en aftale om at arbejde og bliver syg/forhindret i at møde op, så meld det ind til sekretariatet (Krishna/Susanne) på sekretariat@geo.au.dk hurtigst muligt.
 • I en arbejdsmæssig sammenhæng er det uacceptabelt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler.
 • Udleverede nøgler må kun bruges i forbindelse med arbejdsrelaterede gøremål.
 • De ansattes printerrum og kantine må kun bruges i arbejdsrelaterede gøremål.
 • Alle der skal arbejde i større eller mindre grad i laboratorierne skal gennemgå instituttets online sikkerhedskursus samt 1:1 sikkerhedsintroduktion med Charlotte. Se mere om sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med laboratoriearbejde på instituttets hjemmeside https://geo.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/laboratorieintroduktion. Ingen må gå i gang med at arbejde i laboratorierne, før man er blevet instrueret af en tekniker, laborant eller Charlotte i den specifikke arbejdsopgave.
 • Husk sikkerhedssko, hvis du skal flytte møbler eller andet inventar. Sikkerhedssko er i kælderen 1674 og skal stilles tilbage efter brug.
 • Hvis arbejdsopgaven kræver brug af institutbil, skal du have gyldig køretilladelse. Denne kan fås i sekretariatet.
 • For at modtage løn skal der skal afleveres timesedler.

Procedure for håndtering af timesedler

 • En timeseddel er oprettet i en Excel-fil, der skal hentes her.
 • Den person du har udført en opgave for, skal udlevere de oplysninger du skal oplyse på timesedlen:
  • Projektnummer
  • Aktivitetsnummer
 • Timesedler skal sendes til sekretariatsmailen sekretariat@geo.au.dk. Lav altid cc til ansvarlig VIP/TAP og ved laboratoriearbejde altid cc til Charlotte.
 • Der SKAL indsendes timesedler for hver måned, du har haft arbejdstimer, man må ikke samle sammen over en periode: Timesedlen skal indsendes hurtigst muligt den efterfølgende måned. Dvs. har du arbejdet både den 31/10 og den 1/11, skal du skrive timerne på to forskellige timesedler.
 • Der skal indsendes en separat timeseddel for hvert projektnummer, der er blevet arbejdet på.
 • Excel-filen skal navngives “Navn_Timeseddel_Måned_Årstal” inden du indsender den.
 • Send altid timesedlen fra din post.au.dk e-mail. Timesedlen bærer dit cpr.nr. og skal derfor sendes gennem AU’s sikrede mailsystem.

Øvrige regler og forhold vedrørende et sikkert arbejdsmiljø på Institut for Geoscience finder du her: https://geo.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/

Hvis du er i tvivl om noget, så spørg i sekretariatet og hvis det handler om laboratorieforhold må du altid gerne kontakte Charlotte.