Studentermedhjælp

Ansættelse af studentermedhjælp skal følge de regler, der står beskrevet under Procedure ved nye ansættelser.

Studentermedhjælpere, instruktorer, studenterstudievejledere og mentorer er timelønnede.

For at få udbetalt løn, skal den studerende udfylde et Tidsregistreringsskema  (Excel-fil).
Det udfyldte skema sendes til sekretariatet, sekretariat@geo.au.dk med Cc til den ansvarlige VIP/ TAP.
(Studentermedhjælpere, der arbejder for HGG skal sende deres udfyldte skema til Jesper Bjergsted Pedersen)

Det er den ansvarlige VIP/ TAPs ansvar, at studentermedhjælperen har det korrekte projekt- og aktivitetsnummer til skemaet.

Skemaet sendes til sekretariatet umiddelbart efter arbejdets udførelse, medmindre andet er aftalt.

Løn udbetales til d. 1. eller d. 15. hver måned. I ferieperioder kan der forekomme forsinkelser i forhold til udbetalinger.

Udbetalingskalender for 2020