Ferie og fravær

Ferie

Som ansat optjener du for hvert år du arbejder, ret til ferie i 6 uger - nemlig 5 ordinære ferieuger plus 5 såkaldte særlige feriedage.

 • Optjening/afholdelse
  Regler omkring optjening/afholdelse af ferie kan du læse her
 • Registrering af din ferie
  En gang årligt får du udleveret et skema hvori du skal angive din planlagte ferie i det kommende ferieår. Hvis skemaet ikke afleveres bliver din ordinære ferie registreret som standard dvs:
  - 4 uger i juli - ordinær ferie
  - 1 uge omkring jul/nytår - ordinær ferie
  - 2 dage i efterårsferien uge 42 - særlige feriedage
  - 3 dage før påske - særlige feriedage
 • Oversigt over din ferie
  På Selvbetjeningen mit.au.dk ligger en oversigt over din registrerede ferie og evt. restferie.
  Se vejledning.

   

Links:

Sygdom og andet fravær

 • Pludselig opstået ssygdom/fravær:
  Informer sekretariatet og din nærmeste leder pr. mail eller telefon.
  Når du er tilbage på instituttet, skal du sende en e-mail til sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk) med oplysning om start- og slutdato for din sygdomsperiode.
 • Længerevarende sygdom/fravær: Retningslinjer ved sygdom mm.
 • Lægebesøg: Frihed med løn til lægebesøg/ordineret behandling kan aftales med nærmeste leder, hvis det ikke kan arrangeres uden for arbejdstid.