Arbejdsmiljø

På Institut for Geoscience arbejder vi for at sikre et godt arbejdsmiljø, både for ansatte og studerende.

Det gælder både det fysiske arbejdsmiljø, hvor arbejdsmiljøorganisationen arbejder proaktivt for at undgå ulykker og skader fx i laboratorier, værksteder og kontorer. Men også det psykiske arbejdsmiljø ift. at skabe et godt fællesskab på arbejdet: Arbejdsmiljøorganisationen tager løbende initiativer for at undgå stress og skabe trygge rammer. Derudover har vi en medarbejderforening (PIGA) der arrangerer sociale aktiviteter hele året.