IT udvalg

Formål

  • Behandle konkrete problematikker ift. IT-løsninger på Geoscience.
  • Behandle overordnede sager og forespørgsler fra NAT-TECH IT eller AU IT.
  • Kommunikere direkte med AU IT Backoffice.
  • Løbende evaluere på samarbejdet omkring IT med NAT-TECH IT og AU IT og evt. komme med forslag til forbedringer.
  • Informere Geoscience medarbejdere om relevante IT emner, fx om ændringer i generelle (AU) eller lokale (Geoscience) IT-forhold.
  • Rådgive institutleder/institutledelse om forhold, der indebærer akutte eller fremtidige økonomiske dispositioner på IT området.
  • Producere relevante dokumenter når nødvendigt, fx vejledninger eller politikker til at sikre god IT adfærd på Geoscience.
  • Udarbejde IT nyhedsbrev.

Udvalgets medlemmer

  • Charlotte Rasmussen (formand)
  • Thomas Lund Hansen